הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםאלוהים
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


בורא העולם, אדון העולם – היישות העליונה. הוא נבדל מן העולם הפיסי, אינו כפוף לחוקים או להגבלות, כל יכול וכל יודע. הוא אחד ויחיד, ולכן לא ניתן להשוותו לשום דבר. הוא מקור כל מה שקיים בעולם, הטוב והרע. הוא מעל ומעבר לזמן ולמקום, בלי התחלה וסוף, אינסופי.

כאשר משתמשים במלה "קדוש" ביחס לאלוהים משמעותה דבר מופשט ועליון, נבדל ונעלה, מעבר ומעל לעולם (אלוהים הוא טרנסצנדנטי = שמעבר ליכולת ההכרה, ומטפיזי = שמעבר לטבע ומעל לניסיון האדם). המלה "כבוד" מתייחסת לנוכחות האל שטבועה בדברים עצמם, שהרי אלוהים קיים בכל מקום ובכל זמן, הוא יסוד כל מה שקיים. צירוף שניהם מתבטא בדברי הנביא ישעיהו: "קדוש, קדוש, קדוש ה' צבאות, מלוא כל הארץ כבודו" (ישעיהו ו 3).

בפסוקים אחדים במקרא מתואר אלוהים כבעל גוף (בראשית ה 1; שמות לג 23; יחזקאל א 26).

האלוהים גם מתואר במונחים של אישיות: כבעל רצון, מנהל דו-שיח עם בני אדם, מתגלה להם או מסתתר מפניהם, דורש ומצווה, שופט, מעניש וגומל שכר, שוקל ומתכנן, מחליט ובוחר, פועל ועושה. אלוהים גם מתואר כבעל רגשות: כועס, אוהב, שונא, מרוצה, מרחם, עצוב, מאוכזב וכד'.

במסורת הפרשנית היהודית התייחס מיעוט של פרשנים לדימויים אלה כפשוטם, אולם רוב המפרשים בכל הדורות התייחסו לתיאורים אלה באחת משתי דרכים:

א. "דיברה תורה בלשון בני אדם" – כלומר, תיאור אלוהים בדימויים אנושיים הוא על מנת "לסבר את האוזן בדרך שהיא יכולה לשמוע", להקל על הבנת הדברים על ידי תיאור ה' בדימויים המוכרים ומובנים לאדם, אף על פי שאינם שייכים כלל לאלוהים.

ב. כשיטה ספרותית: בשימוש במטאפורה או בהאנשה (=מתן תכונות אנוש, פרסוניפיקציה בלועזית) – שיטת מקובלת בספרות ובדיבור בכלל, המייחסת תכונות אנושיות לעצמים דוממים או לבעלי-חיים.

אלוהים תמיד מודע לאדם ומתייחס אליו. מאחר ואלוהים נתן לאדם את חופש הבחירה - מתעוררים מתחים ומאבקים בין האל לאדם. לאחר שאלוהים העלה לפני האדם את סולם ההעדפות המוסרי שלו הוא אינו כופה עליו את רצונו.

כוחו של אלוהים מתגלה בטבע: אלוהים הוא בורא העולם כולו, והוא שמעניק לעולם חיים, ומשליט בו את חוקיו.

כוחו של אלוהים מתגלה בהיסטוריה, בתהליכים היסטוריים: אלוהים הוא אדון ההיסטוריה העולמית, המתגלה במעשי העמים, ובמיוחד בהיסטוריה של עם ישראל. לפעמים בהתערבות ישירה – בדרך של נס.

אלוהים הוא אלוהי הצדק והמוסר, והוא דורש מן האדם, גם בעשרת הדברות, שהאדם יהיה מוסרי באופיו ובהתנהגותו. זהו הרעיון המונח ביסוד הברית שנכרתה בין ה' לבין עם ישראל בהר-סיני.

מידותיו של אלוהים: "אל חנון ורחום, ארך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים (=אלפי דורות), נושא עוון ופשע וחטאה, ונקה לא ינקה" (שמות לג 6-7).

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: אלוהים
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית