הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > אתרים > אתרים ארכאולוגייםעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > עולם המקרא > אתרים במקראמיקומה של העיר שילה הקדומה


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

בעיר שילה הקדומה היה מרכז פולחני ישראלי גדול שהתקיים במשך שנים רבות. על פי המסופר בפרקים הראשונים של ספר שמואל א בשילה שכן משכן ה'. המרכז בשילה חרב כנראה בימי שמואל הנביא.
מיקומה של העיר שילה הקדומהאל האסופה אטלס היסטורי תקופת המקרא : תקופת המלוכה3

ביבליוגרפיה:
כותר: מיקומה של העיר שילה הקדומה
שם  הספר: ירמיהו : האדם והשליח
מחברים: הרקוב, זהר ; ורשבסקי, אבי ; מגידוב, רוני (ד"ר)
תאריך: תשס"א, 2001
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המשך כותר: נושאים בספר ירמיהו ללימוד ולהעשרה לבתי הספר העל-יסודיים.
2. הספר פותח במסגרת צוות מקרא ביחידה להוראה מותאמת במטח.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית