הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > נבואהעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > עולם המקרא > ארכיאולוגיה מקראיתעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > היסטוריה במבט רב-תחומי > היסטוריה וארכיאולוגיה > העת העתיקהמיקומה של העיר הקדומה מארי


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מפה של איזור העיר מארי. בידי החוקרים מידע רב יחסית על החיים בעיר מארי הקדומה בעקבות חשיפת הארכיונים של העיר ב-1936. חקירת ארכיונים אלה שהכילו אלפי תעודות, מהווה מקור חשוב להבנת סוגיות מקראיות שונות בגלל הדמיון בין התרבות של בני מארי לבין התרבות המשתקפת מספרי המקרא.
מיקומה של העיר הקדומה מאריאל האסופה אטלס היסטורי תקופת המקרא : חיי האבות3

ביבליוגרפיה:
כותר: מיקומה של העיר הקדומה מארי
שם  הספר: ירמיהו : האדם והשליח
מחברים: הרקוב, זהר ; ורשבסקי, אבי ; מגידוב, רוני (ד"ר)
תאריך: תשס"א, 2001
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המשך כותר: נושאים בספר ירמיהו ללימוד ולהעשרה לבתי הספר העל-יסודיים.
2. הספר פותח במסגרת צוות מקרא ביחידה להוראה מותאמת במטח.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית