עמוד הבית > טכנולוגיה ומוצרים > אנרגיהעמוד הבית > מדעי החברה > גיאוגרפיה > אזורים ומדינות בעולם > המזרח התיכון
מינא : המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה


תקציר
חברת הנפט האמריקאית, "קונוקו", וחברת הנפט הצרפתית, "טוטאל-פינה-אלף", השלימו את פרויקט גז הלוואי "דסגז" במזרח סוריה. חברת הנפט הצרפתית הודיעה שתפוקת הגז באזור דייר עז צור הגיעה ל- 13 מיליון ממ"ק ליום, וגז הלוואי אינו מובער עוד.הושלם פרויקט גז הלוואי בסוריה
מחברת: ורדה מור


חברת הנפט האמריקאית, "קונוקו", וחברת הנפט הצרפתית, "טוטאל-פינה-אלף", השלימו את פרויקט גז הלוואי "דסגז" במזרח סוריה. חברת הנפט הצרפתית הודיעה שתפוקת הגז באזור דייר עז צור הגיעה ל- 13 מיליון ממ"ק ליום, וגז הלוואי אינו מובער עוד.

"קונוקו" מפעילה את הפרויקט, שכולל איסוף, עיבוד והזרמת גז לוואי מאזור דייר עז צור לצנרת הגז הסורית, והפקת תרכיזים משדה "טבייה" (המופעל ע"י "טוטאל-פינה-אלף") באמצעות הזרקת גז. שתי החברות הקימו שני מתקני עיבוד, שכושרם 450 מיליון רגל מעוקבת גז ביום, 6 תחנות דחיסה והניחו צינורות גז, שאורכם כ- 400 ק"מ.

מערכת האיסוף מזרימה 5 מיליון ממ"ק גז ליום למתקן העיבוד, שמעבד 13 מיליון ממ"ק גז ביום. המתקן מעבד 8 מיליון ממ"ק גז משדה "טבייה", לפני ההזרקה למאגר. הגז הנותר לאחר ההזרקה מוזרם באמצעות צינור, שאורכו 250 ק"מ, לרשת הצינורות הסורית, להנעת תחנות כוח ומתקנים תעשייתיים במערב המדינה.

נוזלי הגז (NGL) מובלים באמצעות רכבת והתרכיזים משונעים במכליות ה"חברה הסורית להובלת נפט" למסוף בניאס.
(Oil + Gas Journal, 4.2.02)

ביבליוגרפיה:
כותר: הושלם פרויקט גז הלוואי בסוריה
מחברת: מור, ורדה
תאריך: מרץ 2002 , גליון 290
שם כתב העת: דפי מידע : המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה
עורכת הכתב עת: מור, ורדה
הוצאה לאור: מינא : המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה
הערות לפריט זה: 1. מקור: Oil Gas Journal, 4.2.02
2. ורדה מור היא עורכת החומר
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית