עמוד הבית > טכנולוגיה ומוצרים > תעשייה
מינא : המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה


תקציר
על השינויים שיחוללו מתקני אתילן בתעשייה הפטרוכימית.מתקני אתילן ענקיים ישנו את פני התעשייה הפטרוכימית
מחברת: ורדה מור


מפעל האתילן של "נובה / דאו" בקנדה, שכושר הייצור שלו מגיע ל- 1.35 מיליון טון בשנה, משקף את הגידול המתמיד בכושר הייצור של מפעלי האתילן המוקמים ברחבי העולם. כושר הייצור הממוצע של מפעל אתילן שנבנה בתקופה 95 – 1972 גדל בשיעור ממוצע של 1.5% לשנה, אולם בשנים 1995 - 2007 (כולל פרויקטים מתוכננים) צפוי כושר הייצור הממוצע של מפעל אתילן חדש לגדול מ- 450 אלף טון בשנה ליותר מ- 1 מיליון טון בשנה, גידול של 7.7% לשנה בממוצע.

מפצח האתילן באלברטה, שבקנדה, שכושרו 1.35 מיליון טון בשנה, הוא הגדול בעולם, אולם מפעל שכושרו 1.5 מיליון טון אתילן לשנה מתוכנן במזרח התיכון, וכמה חברות שוקלות להקים מפעלים שכושרם 1.8 מיליון טון לשנה. הגידול בכושר הייצור של מפעלי האתילן נובע משאיפת החברות להגברת היעילות התפעולית, ולא משינויים טכנולוגיים או מעלייה בביקוש. הטכנולוגיה הקיימת מאפשרת להקים מפצחי אתילן גדולים, המבוססים על נוזלי גז (אתן וגפ"ם).

מפצחי אתילן הניזונים מנפטא לא צפויים לגדול משמעותית בטווח הבינוני בגלל בעיות בהספקת חומרי זינה ובסילוק חומרים נלווים, ופער הגודל בין מפצח אתן לבין מפצח נפטא צפוי להתרחב. המגמה תשנה בעשור הבא את פני תעשיית הפטרוכימיה:
· האפשרות להשיג חומרי זינה תשפיע על ההשקעות; חברות נפט משולבות מועדפות על פני חברות כימיקלים התלויות ברכישת חומרי זינה מצד ג'. כוח המשיכה של המזרח התיכון יגדל, בגלל העלות וקלות ההשגה של חומרי הזינה.
· אובדן ערך מהיר לנכסים ותיקים; מפעלי כימיקלים ישנים, בעיקר מפצחים, יאבדו בעשור הבא את כושר ההתחרות מול מתקנים חדשים. הגיל הממוצע של מתקן אתילן באירופה ובארה"ב עולה כבר עתה על אורך החיים המתוכנן ל- 25 שנה.
· "שחקנים חלשים" יצאו במהירות מהשוק; הירידה בערך הנכסים ואובדן כושר ההתחרות יניעו את הנהלות המפעלים להחליט על נטישת השוק והשבתת המפעל.
· חסמי הכניסה הועלו; מגמת העלייה בכושר הייצור חוסמת משקיעים שאינם בעלי הון גדול או גישה לחומרי זינה, ומתחרים חדשים יתקשו לחדור לענף.
· כוח המשיכה של אתילן גליקול יגדל; שיווק כמויות הולכות וגדלות של אתילן למעט קונים עלול להיות קשה, ומתקן גליקול עשוי להיות פתרון נוח. הביקוש צומח בשיעור של 6% לשנה ואין חסמים טכנולוגיים.

תעשיית הפטרוכימיה תשנה את פניה בעשור הבא לתעשייה בה פועלות פחות חברות, שישלטו בה חברות נפט משולבות, או חברות כימיקלים שיש להן גישה לחומרי זינה זולים. ההשקעות יתמקדו באזורים בהם עלות התפעול נמוכה, בעיקר במזרח התיכון ובמערב קנדה. בניגוד למוצרים פטרוכימיים אחרים, יגבר כוח המשיכה של אתילן גליקול.
(ECN, 16.12.01)

ביבליוגרפיה:
כותר: מתקני אתילן ענקיים ישנו את פני התעשייה הפטרוכימית
מחברת: מור, ורדה
תאריך: פברואר 2002 , גליון 289
שם כתב העת: דפי מידע : המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה
עורכת הכתב עת: מור, ורדה
הוצאה לאור: מינא : המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה
הערות לפריט זה: 1. מקור: ECN, 16.12.01
2. ורדה מור היא עורכת החומר
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית