הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > גיאוגרפיה > גיאוגרפיה של האדם > אוכלוסייה ודמוגרפיהעמוד הבית > מדעי החברה > גיאוגרפיה > אזורים ומדינות בעולם > אסיהעמוד הבית > מדעים > ביולוגיה > גוף האדם > רבייה והתפתחות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
על שיעורי הילודה בסין: על התכנית "משפחה אחת - ילד אחד" והשלכותיה (ירידה בשיעורי הילודה, המתת תינוקות-בנות, הפלות), על ההקלות בתכנית והיווצרות תופעת ההזדקנות המהירה של האוכלוסייה.אוכלוסיית סין
מחברות: אסתר רפ; צביה פיין


עד לפני כמה שנים היו שיעורי הילודה בסין מן הגבוהים בעולם. עקב הפעלת תכניות שונות לתכנון המשפחה, ירדו שיעורי הילודה בסין ירידה חדה. שיעורי הילודה הנוכחיים, העומדים על 19 ל-1,000 תושבים בשנה, נמוכים מאלה של מדינות מפותחות רבות. אך למרות הירידה הגדולה בשיעורי הילודה, הרי בשל גודלה העצום של אוכלוסיית סין עדיין נוספים לאוכלוסייתה מדי שנה כ- 17 מיליון איש!

התכניות הראשונות לפיקוח על הילודה החלו בסין כבר בשנות ה- 50, אבל התכנית שהביאה לירידה המהירה בשיעורי הילודה הוכרזה בינואר 1979, ושנה: "משפחה אחת – ילד אחד". תכנית זאת הגבילה את הזוגות הסינים להוֹלדַת ילד אחד בלבד, והיא לוּוְתה במערכת של חוקים, הכוללים הטבות רבות למשפחות עם ילד אחד: תוספת של משכורת חודשית אחת בשנה עד שהילד מגיע לגיל 14, וכן לימודים ושירותים רפואיים חינם. לתושבי הכפרים ניתנה זכאוּת לחלקת אדמה כפולה, וכן הובטחה להם תמיכה כספית לעת זִקנה. הגיל הרשמי שהותר לנישואים היה 23 לגבר ו- 20 לאישה, ונשים שנישאו בגיל 25 זכו לחופשת לידה ארוכה יותר. שירותי עיקור והפלה, ואמצעים למניעת היריון, ניתנו חינם.

שלטונות סין הפעילו אמצעי כפייה נוקשים כלפי אלה שהפרו את החוק: אם נולד למשפחה ילד שני, התבטלו כל ההטבות וההורים נענשו בקנסות והסתכנו באובדן מקומות עבודתם. כמו-כן הוקמה מערכת פיקוח ממשלתית, שחיפשה אחַר "עבריינות" – נשים שהיו כבר אימהות לילד אחד ונתפסו כשהן הרות, אולצו בכוח לעשות הפלה, לעתים גם כשהיו בחודשי היריון מתקדמים.
העם הסיני התקשה לעמוד בגזירות הקשות. אמנם בערים הגדולות הייתה לתכנית הצלחה גדולה יחסית, אך בכפרים, שבהם מתגוררת רוב אוכלוסיית סין, הייתה ההצלחה קטנה יותר, ומשפחות רבות הצליחו להסתיר את הילדים שנולדו להם מעל למותר.

סינים רבים לא השתכנעו שטובת המדינה קודמת לצורך העַז שלהם בילדים רבים, ובעיקר בבנים-זכרים. התוצאות לא איחרו לבוא, והחמוּרה שבהן – המתת תינוקות-בנות: מאחר שהצורך בבן-זכר הוא צורך חזק, ואילו החוק מאשֵׁר ילד אחד בלבד – כאשר נוֹלֶדֶת בת, יש הורים הממיתים אותה עם לידתה, כך שיוכלו לנסות ללדת בן בהיריון נוסף. כיום זוגות סינים רבים יכולים לבצע בדיקת אוּלְטְרָה-סַאוּנְד – בדיקה שבאמצעותה אפשר לגלות את מין העוּבָּר כבר בשלבי ההיריון הראשונים. ואז, אם מתברר כי האישה נושאת ברחמה בת, היא יכולה לעשות הפלה. לאחרונה נאסר על מרכזים רפואיים לדווח על מין העוּבָּר, אלא אם כן קיים צורך רפואי בכך.

בשנת 1984 הקֵלה ממשלת סין על הגבלת הילודה. היא התירה למשפחות כפריות ללדת יותר מילד אחד במקרה שבלידה הראשונה נולדה להם בת, או כאשר צורכי עבודת החקלאות מחייבים זאת. כתוצאה מהחוקים החדשים עלו שוב שיעורי הילודה בסין, ויש החוששים מפני קריסתה של התכנית להגבלת הילודה.

כתוצאה מבלימת הילודה נוצרה בסין עוד תופעה המטרידה את הסינים: הזדקנותה המהירה של האוכלוסייה. אם תימשך הירידה בשיעורי הילודה, תגדל קבוצת הקשישים במדינה זאת מ- 9% בשנת 1990 ל- 20% בשנת 2030. בסין, כמו במדינות מתפתחות אחרות, המשפחה היא שתומכת בקשישים ודואגת לכלכלתם. ילד יחיד יתקשה לתמוך לבדו בשני הוריו הזקנים, והמדינה אינה ערוכה לטפל במספר כה רב של קשישים. יש גם לזכור, שבחוק שהתלווה לתכנית "משפחה אחד – ילד אחד" הבטיחה המדינה קִצְבָּה חודשית לעת זִקנה לכל מי ששומרים על החוק ומולידים רק ילד אחד – אך בגלל ריבוי הקשישים יש חשש שהמדינה לא תוכל לעמוד בהתחייבות זאת.

חשוב לדעת, כי בעולם נשמעה ביקורת קשה כנגד התכנית לתכנון המשפחה בסין. ואף-על-פי כן, לא נמצא עדיין פתרון חלוּפי שיביא לעצירת גידול האוכלוסייה המהיר במדינה זאת.אל האסופה ישראל - האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה3

אל האסופה רבייה3

ביבליוגרפיה:
כותר: אוכלוסיית סין
שם  הספר: אנשים במרחב : פרקים בגיאוגרפיה של אוכלוסיית העולם
מחברות: רפ, אסתר ; פיין, צביה
תאריך: 1997
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. מהדורה מתוקנת.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית