הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > כלכלה וניהולעמוד הבית > טכנולוגיה ומוצרים > אנרגיה
בנק הפועלים. המחלקה הכלכלית


תקציר
על הגדילה בצריכת האנרגיה העולמית והשימוש במקורות אנרגיה שונים.צריכת האנרגיה העולמית
מחבר: בנק הפועלים


צריכת האנרגיה גדלה במהלך 30 השנים האחרונות בכ- 80%. אוכלוסיית העולם גדלה בשנים אלו בכ- 66% והתוצר העולמי גדל בכ- 150%. העליה המתונה יחסית בצריכת האנרגיה לנפש נובעת מהעובדה שקצב גידול האוכלוסייה במדינות מתפתחות, בהן הצריכה נמוכה, גבוה בהרבה מריבוי האוכלוסייה במדינות מפותחות, המאופיינות בצריכה גבוהה לנפש. נתון נוסף בעל השפעה הוא יעילות השימוש באנרגיה: מוצרי החשמל מתוכננים היום לחיסכון באנרגיה, כלומר השגת אותה רמת שרות באנרגיה נמוכה יותר. הצמיחה המהירה של מדינות מתעוררות פועלת נגד המגמה של ירידת צריכת האנרגיה לנפש. ירידת מחירי הדלק ל-10 דולר לחבית ב-1998 הוסברה בין השאר בירידה בביקוש של מדינות מתעוררות, בעקבות המשברים הכלכליים שפקדו אותן. העליה החדה במחיר בשנתיים האחרונות קשורה להתאוששות במדינות המתפתחות. סביר להניח שצריכת האנרגיה לנפש בעולם תגדל בשנים הבאות, בעיקר בשל המשך הגידול בביקושים מצד מדינות מתפתחות. בסין לדוגמא, שאוכלוסייתה מגיעה לכ- 1.3 מיליארד נפש, צריכת הדלק בין השנים 1986 ל- 1998 גדלה ביותר מ- 100%, אך צריכת האנרגיה לנפש מהווה עדיין רק 8.5% מהצריכה לנפש בארה"ב.

השימוש בגז טבעי כמקור אנרגיה גובר במהלך השנים, בעיקר על חשבון השימוש בנפט. סוכנות האנרגיה העולמית מעריכה שהשימוש בגז טבעי עלה מ- 16% מכלל צריכת האנרגיה בשנת 1973 ל- 20% ב-1998. השימוש בנפט ירד מ- 47% ל- 37%. חלקה של האנרגיה הגרעינית וההידרו-חשמלית עלה מ- 3% ל- 9% וחלק השימוש בפחם נותר יציב. השימוש בפחם ובגז טבעי זול יותר מדלק, אולם בעוד שאת הנפט ניתן להוביל ללא בעיה בים, הובלת הגז מצריכה בדרך כלל בניית צינורות, עם כל הקשיים הגיאוגרפיים והפוליטיים הקשורים לכך, ולפחם יש השלכות סביבתיות שליליות יותר.


לפריטים נוספים בנושא:
מקורות האנרגיה וחלוקתם הגיאוגרפית
קרטל אופ"ק
צריכת האנרגיה העולמית
מחירי הנפט
כלכלה של משאבים מתכלים
מקורות אנרגיה בלתי מתכלים ועתידיים
אנרגיה גרעינית
השפעות סביבתיות של הפקת אנרגיה
משק האנרגיה בישראל וחיפושי נפט וגז בישראל

ביבליוגרפיה:
כותר: צריכת האנרגיה העולמית
מחבר: בנק הפועלים
תאריך: ינואר 2001 , גליון 136
שם כתב העת: סקירה כלכלית
הוצאה לאור: בנק הפועלים. המחלקה הכלכלית
הערות לפריט זה: מתוך המאמר: מגמות במשק האנרגיה בעולם ובישראל
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית