הסדרי נגישות
עמוד הבית > ישראל (חדש) > תשתיות > מים > משק המיםתקציר
תקציר חוק המים משנת תשי"ט-1959 (עם תוספות).חוק המים, תשי"ט-1959 : תקציר
מחברת: חוה בן חורין אברמסקי


1. מקורות המים של מדינת ישראל – נחלים, אגמים, שלוליות, אקוויפרים, מי-שופכין וכדומה - הנם רכוש הציבור. כל אדם זכאי לקבל מים ולהשתמש בהם.
2. בעלות על קרקע אינה מקנה לאדם בעלות על מקור-מים הנמצא באותה קרקע, או עובר דרכה או בגבולה.
3. אדם המקבל מים, חייב לנהוג במים ביעילות ובחיסכון, ולהחזיק את מתקני המים שברשותו במצב תקין כדי למנוע בזבוז.
4. אסור לבצע כל פעולה המזהמת או עלולה לגרום לזיהום מים, אפילו אם מקור המים הנו כבר מזוהם. אסור להשליך או להזרים לתוך מקור מים או בקרבתו כל חומר נוזלי, מוצק או גזי.
5. לשם מניעת זיהום מים, רשאי השר לאיכות הסביבה: (א) לאסור על הקמתם של גורמי זיהום (לדוגמה מפעלים) או לשנות את מיקומם, (ב) לאסור על שימוש בחומרים מזהמים או שיטות מזהמות כלשהן, (ג) לאסור יצור, יבוא, שווק והפצת חומרים ומוצרים מזהמים.
6. אם נגרם זיהום מים, נציב המים רשאי לצוות על מי שגרם לזיהום לעשות כל מה שדרוש בכדי להפסיק את הזיהום, להחזיר את המצב לקדמותו ולמנוע את הישנות המקרה. נציב המים רשאי אף להורות על הפסקת אספקת מים (חוץ ממי-שתיה) לאדם אשר גרם זיהום-מים.
7. כל גורם מזהם (לדוגמה מפעל), שהפעלתו או השימוש בו מצריכים סילוק שפכים ממנו, חייב לסלק את השפכים אך ורק על פי התכנית המאושרת של נציב המים.
8. עבירה על חוקי ותקנות הזיהום תחויב בשנת מאסר או קנס ע"ס 150,000 ש"ח.


לקריאת חוק המים, תשי"ט-1959 - במלואו .אל האסופה ישראל - האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה3

ביבליוגרפיה:
כותר: חוק המים, תשי"ט-1959 : תקציר
מחברת: בן חורין אברמסקי, חוה
הערות לפריט זה: חוה בן חורין כתבה תקציר לחוק המים תשי''ט-1959.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית