הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > כלכלה
ישראל. משרד החינוך. שרות הפרסומים. מרכז ההסברהתקציר
נתונים על חלקו של ענף הטקסטיל, ההלבשה והעור בתעשייה הישראלית.התעשייה היום : טקסטיל, הלבשה ועור
מחבר: משה פלבר


הסיבה למקומו המרכזי של ענף זה בתקופות הבראשית של התעשייה הישראלית היתה כפולה: היתה זו תעשייה יהודית מסורתית באירופה שהיתה מוכרת לרבים מקברניטי המשק והתעשייה; היתה טמונה בה אפשרות לקלוט כוח אדם רב כנגד השקעות הון מועט והיא התאימה לביצוע המדיניות הלאומית של קליטת העלייה בשנות ה- 50 ופיזור האוכלוסיה. בחלוף השנים איבד ענף זה ממרכזיותו.

חלקו של הענף בכלל התפוקה התעשייתית ירד מ- 20% בשנת 1955, ל- 11% בשנת 1975, ל- 9% ב- 1985 ול- 6% ב- 1995 (9.3 מיליארד ש"ח). קצב השינוי בחלקו של יצוא הענף מכלל היצוא התעשייתי היה שונה: בתחילה עלה מ- 11% ב- 1955 ל- 13% ב- 1965 והגיע לשיא של 17% מכלל היצוא התעשייתי ב- 1970, ורק אז החל לרדת בהדרגה ל- 11% ב- 1975, ל- 10% ב- 1985 ועד ל- 6.5% ב- 1995 (1.1 מיליארד דולר, כמו התעשיות הקלות). חרף השינויים וההתייעלות שעברו עליו, נשאר הענף עתיר עבודה: חלקו בכלל המועסקים בתעשייה, גבוה במידה ניכרת מחלקו של הענף בכלל הייצור התעשייתי (48 אלף המועסקים בו ב- 1995 הם 11.7% מכלל המועסקים בתעשייה).

חרף הירידה במשקלו היחסי מתחוללים בענף שיפורים טכנולוגיים, ייעול ושינויי מוצרים בקווי הייצור. המפעלים העיקריים בענף עברו לשיטות ייצור מתקדמות יותר או למוצרים שרמת איכותם ועיצובם נמצאת בעלייה מתמדת (כבגדי עור או סריגים אופנתיים), המסייעים לשמור על נתחים חשובים בשווקים האירופים והאמריקנים.


לפריטים אחרים מתוך פרק "התעשייה היום":
התעשייה היום : מבוא
התעשייה היום : מתכת, ציוד, אלקטרוניקה וכלי הובלה
התעשייה היום : תעשיות כימיות
התעשייה היום : מזון, משקאות וטבק
התעשייה היום : התעשיות הקלות
התעשייה היום : יהלומים
התעשייה היום : טקסטיל, הלבשה ועור


לאתר של משרד ההסברה הישראלי:
wwwl.education.gov.il/hasbara

ביבליוגרפיה:
כותר: התעשייה היום : טקסטיל, הלבשה ועור
מחבר: פלבר, משה
שם  הספר: התעשייה בישראל
מחבר: פלבר, משה
תאריך: 1996
הוצאה לאור: ישראל. משרד החינוך. שרות הפרסומים. מרכז ההסברה
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית