הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםתרי-עשר
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


תרי-עשר פירושו שניים-עשר. זהו קובץ של שניים ספרי נבואה של נביאים ששרדו מהם נבואות מעטות. הן נכתבו במגילה אחת מסיבות טכניות, כדי שלא ייאבדו בגלל קוטנם.

מיקומם אחר יחזקאל נקבע על-ידי בעלי המסורה על פי המאוחרים שבהם.

הסידור הפנימי בתרי-עשר הוא מנביאי בית ראשון הושע ועמוס ועד נביאי בית שני, חגי, זכריה ומלאכי. עקרון מרכזי בסידורם הוא סמיכות הפרשיות.

סדר הספרים בתרי-עשר: הושע, יואל, עמוס, עובדיה, יונה, מיכה, נחום, חבקוק, צפניה, חגי, זכריה, מלאכי (לפי פסיקתא דרב כהנא ט"ז).

בתרגום השבעים משתנה מיקומם: בשני כתבי-יד הם בראש נביאים אחרונים, לפני ספר ישעיהו, שנחשב לראשון הנביאים, כי חשבו את הושע לראשון שבהם. בכתבי יד אחרים בא קובץ תרי-עשר אחרי הנביאים ה"גדולים" ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל ודניאל. גם סידורם הפנימי שונה בתרגום השבעים.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: תרי-עשר
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית