הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםרצין מלך ארם
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


רצין היה מלך ארם דמשק בימי אחז מלך יהודה ופקח בן רמליהו מלך ישראל.

הוא עלה למלוכה בדמשק לאחר שהדיח את המלך שהיה לפניו מבית חזאל וייסד שושלת חדשה בדמשק. בשנים 740-738 לפני הספירה הוא היה משועבד לאשור. הוא לא הצטרף לקואליציה שיזם עוזיהו מלך יהודה בשנת 738 לפני הספירה כנגד אשור. בכתובות תיגלת פלאסר ה-3 – מכונה ארצו " ארץ בית חזאל הרחבה". כנראה שהרחיב את גבולות ממלכתו עד אילת (מלכים ב', ט"ז 6).

הידיעות עליו במקרא סובבות סביב הקשר שקשר עם פקח בן רמליהו מלך ישראל כנגד אחז מלך יהודה. ב-734 לפני הספירה מרד באשור. תיגלת פלאסר ה-3 – במסעו לדיכוי המרד לכד את דמשק, המית את רצין והגלה את תושבי דמשק לקיר. ארם דמשק התפצלה לפחוות אשוריות ובכך בא קיצה של ממלכת ארם דמשק, שבמשך 200 שנה היוותה כוח פוליטי צבאי ותרבותי במרחב סוריה וא"י. במגילת ישעיה השלמה מקומראן מכונה רצין בשם "רציאן". פירוש השם הוא נעים, רצוי, מרוצה.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: רצין מלך ארם
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית