הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםרכב, בית רכב
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


משפחה בשם בית הרכבים מתייחסת ליהונדב בן רכב המוכר ממרד יהוא (מלכים ב', י' 15), ונזכרת בספר ירמיהו (ל"ה 6, 8, 10, 14) כמשפחה שגזרה על עצמה פרישות: "לא תשתו יין, אתם ובניכם עד עולם, ובית לא תבנו, וזרע לא תזרעו, וכרם לא תטעו, ולא יהיה לכם, כי באוהלים תשבו כל ימיכם, למען תחיו ימים רבים על פני האדמה אשר אתם גרים שם" (6-7).

חיי פרישות אלה (פרישות דתית, חברתית, כלכלית) התקיימו בהעדר קשר עם יישוב קבוע, ועם חקלאות ועבודת אדמה, והעידו על חיי פולחן ומעשה שונים מן המקובל. נראה שבימי ירמיהו היה מספרם קטן, והם חיו ליד הערים. כשעלה נבוכדנאצר על הארץ הם הצטופפו בתוך הערים. גורלם אינו ידוע.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: רכב, בית רכב
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית