הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםפשחור בן אימר הכהן
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


פשחור בן אימר הכוהן היה פקיד נגיד בבית ה', בימי הנביא ירמיהו.

נראה שתפקידו היה לשמור על הסדר במקדש, ונאומיו של ירמיהו על החורבן גרמו להפרות סדר, שבסופן הוכנס לכלא – למהפכת (ירמיהו כ'). סביר שירמיהו ופשחור נחלקו בגישתם הפוליטית – פשחור היה בעד המרידה בבבל, וירמיהו – נגדה.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: פשחור בן אימר הכהן
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית