הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםפקח בן רמליהו
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


פקח בן רמליהו מלך על ישראל בשומרון בשנים 737-732 לפני הספירה. לפי מלכים ב' ט"ו 27 – הוא מלך על ישראל עשרים שנה אבל הנתונים אינם מתיישבים עם העולה מן התעודות האשוריות. יש הסבורים שבמשך שנים קודם עלותו למלוכה בשומרון הוא משל בגלעד כשליט עצמאי, בימי מנחם ופקחיה מלכי ישראל.

תקופת מלכותו עמדה בסימן של שלושה תהליכים:

בשומרון: התערערות השלטון המרכזי בשומרון. הפיכות חצר ורציחות מלכים - שבהם היו תושבי הגלעד גורם מרכזי.

בארם: מדיניות ההתפשטות של ארם דמשק ומלכה רצין, ושאיפותיו להגמוניה על סוריה וא"י, תוך ניצול חולשתן של שומרון ויהודה, לאחר מפלת עוזיהו על-ידי תיגלת פלאסר ה– 3.

באשור: התעצמות האימפריה האשורית בימי תיגלת פלאסר ה– 3.

בעלת הברית החזקה של פקח היתה ארם דמשק, עמה קשר קשר נגד אחז מלך יהודה, ומרד באשור בשנת 734 לפני הספירה. במסע שערך תיגלת פלאסר ה– 3 מלך אשור לא"י כנגד הברית נגדו הוגלו תושבי הגלעד, הגליל וארץ נפתלי. בעקבות כיבוש הגלעד והגליל פרצה מרידה בחוגים שהתנגדו למדיניות פקח. בראש המורדים עמד הושע בן אלה. ממלכת ישראל נכנעה לאשור, ואיזורים אלה הפכו לפחוות אשוריות. פקח נרצח ע"י הושע בן אלה שהומלך תחתיו על שומרון והר אפרים. בסילוק פקח המורד באשור היה משום צעד פיוס כלפי תיגלת פלאסר ה – 3, שנתרצה ואישר את מלכותו של הושע כמלך הכפוף לאשור.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: פקח בן רמליהו
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית