הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםעמוס
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


עמוס היה נביא מתקוע שבמדבר יהודה. עמוס הוא הראשון שבין "נביאים אחרונים", נביאי הכתב, שחי במחצית הראשונה של המאה ה- 8 לפני הספירה. במקצועו היה נוֹקֵד ובוֹקֵר, העוסק בגידול צאן, ובוֹלֵס-אוסף שקמים (עמוס א' 1, ז' 14-15).

הוא ניבא בימי עוזיהו מלך יהודה וירבעם בן יואש מלך ישראל, ונבואתו היא כנגד ממלכת ישראל, הצפונית.

ספר עמוס הוא השלישי בתרי-עשר.

הקדומות שבנבואות עמוס הן "נבואות הגויים" שבראש הספר (פרקים א'-ב'), המוכיחות את העמים השכנים על עוולות בסיסיות; ונבואת המראות (ז'-ח'), המעידות על חששותיו של עמוס מפורענויות העומדות להתרחש על עם ישראל.

התוכחות המוסריות החברתיות, שרצופות באיומי פורענויות ו"יום ה'", ובתביעות שמאפיינות את "תורת הנביאים" (פרקים ב'-ו', ח'), הן מסוף תקופת נבואתו. זוהי תקופה של נצחונות צבאיים, כיבושים טריטוריאליים ושאננות ורווחה כלכלית, וכל אלה מוצאים ביטוי בנבואתו.

לעמוס גם נבואות נחמה לאחרית הימים (ט'), ו"סיפורים" על קורותיו וחוויותיו האישיות (ז'-ט'). סדר הנבואות וגיבושן למיגבשים נעשה בידי עורכים.

לקריאה נוספת בלקסיקון לתרבות ישראל:
עמוס

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: עמוס
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית