הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםעול
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


כלי ריתמה לבהמה בשעת עבודתה. העול עשוי על פי רוב שני מוטות שמחוברים ביניהם ביתדות. המוט העליון הרחב מונח על עורף הבהמה. לעול מחברים מוסרות, מושכות ושאר אביזרי ריתמה למשיכת עגלה, מחרשה וכדומה. העולים עשויים בארצות שונות בצורות שונות בהתאם למבנה הגוף של הבקר.

בדרך כלל הניחו עול על פרה ושור: "פרה אדומה תמימה… אשר לא עלה עליה עול" (במדבר יט 2), כלומר, פרה שעדיין לא עבדה כלל.

מאחר שהעול מונח על צוואר הבהמה משמש העול בהשאלה במשמעות של נֵטֶל, מעמסה, חובה: "אביך היקשה את עולנו, ואתה עתה הקל מעבודת אביך הקשה ומעולו הכבד" (מלכים א', יב 7).

במיוחד משמש העול כמטאפורה לשיעבוד עם על ידי מלכו, או על ידי עם אחר: עול השיעבוד: "ונתן עול ברזל על צווארך" (דברים כח 48); "כי אשבור את עול מלך בבל" (ירמיהו כח 11, 14).

ביטויים נרדפים לעול הם סבל, מוטות, מוסרות.

צירופים מקובלים הם עול ברזל, עול כבד, מוטות עול, הכביד עול, העמיס עול, הקשה עול, הרים עול, נשא עול, נתן עול, סר עול, פרק עול, שבר עול, משך בעול.


 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: עול
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית