הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםסנחריב
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


סנחריב מלך אשור, בנו של סרגון ה-2, מלך בשנים 705-681 לפני הספירה.

סנחריב מלך באשור בתקופת מלכותו של חזקיהו מלך יהודה.

בעלותו למלוכה (לאחר מות סרגון ה-2 בשדה הקרב, בשנת 705 לפנה"ס) היתה יהודה משועבדת לאשור.

חזקיהו עשה הכנות למרוד באשור ולפרוק את עולה – הוא חיזק את ביצורי ירושלים, וחצב את ניקבת השילוח על מנת להבטיח את הספקת המים לעיר הנצורה. בשנת 701 לפני הספירה יצא סנחריב למסע לדיכוי המרד, ושיעבד את חזקיהו המורד. על מסע סנחריב לא"י יש מקורות מקראיים, אשוריים וכן עדויות ארכיאולוגיות. אסרחדון, בנו של סנחריב, עלה למלוכה תחתיו. לפי עדויות אחדות היתה ידו של אסרחדון בהמתת אביו כדי לזרז את עלייתו לשלטון.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: סנחריב
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית