הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםהחי במקרא: סוס
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


בעל חיים המוזכר במקרא פעמים רבות. הסוס שימש לרכיבה או שנאסר למרכבה. רק בתקופה הרומית החלו לרתום סוסים לעגלות ולהשתמש בהם כבהמות משא ועבודה.

מרכבות רתומות לסוסים שימשו לקרבות. אימון הסוסים וארגון חיל הרכב הביאו לתפוצה רבה של סוסי מלחמה במרחב הסורי-ארצישראלי במאה ה- 17 לפני הספירה. באמצע המאה ה- 16 לפני הספירה הסוס כבר היה נפוץ בכל המזרח הקדמון, וכלי הרכב וחילות הרכב הלכו והשתכללו. רק במאה ה- 14 לפני הספירה החלו להשתמש בסוס לרכיבה, לפרשים, שהיו בדרך כלל בעלי תפקידי פיקוד וקשר בצבא.

חיל פרשים מאורגן מוכר רק מימי אשורנצירפאל השני מלך בבל, במאה ה- 9 לפני הספירה.

לכנענים היה צבא רכב מפותח, רכב ברזל, שבני ישראל התקשו לגבור עליו בתקופת ההתנחלות והשופטים (שופטים ה 19-21).

בצבאות ישראל שימש הסוס מימי הממלכה המאוחדת, מימי דוד (שמואל ב', ח 4), בעת מלחמותיו בארמים. שלמה הקים חיל רכב, אסף רכב ופרשים, ובנה ערי רכב (מלכים א', י 26). את הסוסים הביא שלמה ממצרים ומקווה שבאסיה הקטנה. כנגד מגמה זו מצווה התורה על מלך ישראל לבל ירבה לו סוסים (דברים יז 16), והנביאים רואים בריבוי סוסים ומרכבות משום גאווה יתרה ובטחון כוזב בכוח צבאי (ישעיהו ב 7).

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: החי במקרא: סוס
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית