הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםאמצעים סגנוניים במקרא: משל
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


משל הוא אמצעי ספרותי המופיע בצורות ספרותיות שונות: משל חוכמתי, שהוא פתגם ומכתם, והוא בדרך כלל עממי וקצר; ומשל שהוא דיבור מליצי וסגנון נשגב, המופיע בנאום שירי.

ישנם שני סוגים מרכזיים של משל:

1. משל סיפורי (פרבולה):

המשל הסיפורי, או הפרבולה, הוא סיפור עם עלילה, היכול לעמוד בפני עצמו. רק בפרטים אחדים שלו יש מוסר השכל המלמד על העניין המדומה.

דוגמא: משל יותם (שופטים ט 8 ואילך) הוא סיפור עצמאי, בלתי תלוי בנמשל. הנמשל הוא סיפור אבימלך. הצד השווה בין המשל לסיפור אבימלך (הנמשל) הוא דימוי אבימלך לשיח האטד, המצביע על חידלונו של המתאווה להיות מלך, ועל חידלונה של המלוכה בכלל.

וכן: משל כבשת הרש (שמואל ב', יב 1-4).

משל הכרם בישעיהו ה 1-6 הוא ספק אלגוריה ספק משל סיפורי, כי ברוב פרטיו, אך לא בכולם, יש התאמה של מוסר-השכל לנמשל.

2. משל מקראי:

למילה משל במקרא מציעים החוקרים שתי הוראות:

א. דמיון, שוויון של דבר לדבר. הוראה זו מציינת את נטייתו הראשונית של המשל להשוות דבר לדבר.

ב. שלטון, ממשלה. הוראה זו ציינה את משמעו הראשוני של המשל שהוא משפט

שהובע על ידי אנשי-רוח בעלי השפעה וכוח-שלטון על המאורעות.

תכונות המשל: צורה שירית; ייחוד רטורי – שנועד לאמירה בעל-פה, ונוהגים להשמיעו בקול; אופי חילוני – יצירה חוכמתית אנושית, ולא דבר אלהים.

המשל מופיע תדיר בנבואה כשימוש במטבע סיפרותי מקובל שהנביאים אימצו לעצמם. לעיתים שואל המשל את דמויותיו ועלילתו מעולם החי והצומח.

במקרא כמה צורות ספרותיות הקרויות משל:

1. הפתגם העממי: אמירה קצרה, הנותנת ביטוי מחודד לנסיון העם ולחוכמתו, והוא שגור בפי הבריות.

כגון: "הגם שאול בנביאים" (שמואל א', י 12; יט 24); "מרשעים יצא רשע" (שמואל א', כד 14); "אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה" (ירמיהו לא 28; יחזקאל יח 2-3).

2. הפתגם הספרותי: בדומה לפתגם העממי, אבל אין הוא שגור בפי הבריות, אלא ידוע לסופר-חכם המשתמש בו כדי לעצב רעיונות. מצוי בעיקר בספרות החכמה – משלי, קהלת.

משלי: י 22-1; טז; כה – כט.

קהלת: ד 6-5; 14-9; ד 17 – ה 8 ועוד.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: אמצעים סגנוניים במקרא: משל
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית