הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםממלכת יהודה, ממלכת ישראל
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


ראשית המלוכה בישראל היא בימי שאול, המלך הראשון בישראל (1040 לפני הספירה). כאשר עלה אחריו דוד לשלטון נתכוננה מלכות בית-דוד, והועלה הרעיון כי מלך ישראל, שהוא בחיר ה', יהיה מבית דוד.

ימי דוד ושלמה בנו הם ימי "הממלכה המאוחדת", אך לאחר מות שלמה, ב-928 לפני הספירה, התפלגה הממלכה לממלכת ישראל ולממלכת יהודה.

ממלכת ישראל: בצפון קמה "ממלכת אפרים", שבירתה הראשונה היתה שכם. המלך הראשון בממלכת ישראל לאחר פילוג הממלכה היה ירבעם בן-נבט. עומרי (882-871 לפני הספירה) העביר את הבירה לשומרון, ונתבסס הכינוי "ממלכת שומרון", או "ממלכת ישראל". בממלכת הצפון התחלפו תשע שושלות מלכות, ולא התגבשה מסורת תרבותית-דתית אחת.

ממלכת יהודה: בדרום קמה ממלכת יהודה, ובירתה ירושלים. המלכים שמלכו בממלכת יהודה היו כולם משבט יהודה, משושלת בית דוד.

ממלכת ישראל , ושומרון בירתה, חרבה בשנת 722 לפני הספירה על ידי שלמנאסר החמישי, מלך אשור. ישראל גלתה לאשור. גלות זו מכונה "גלות עשרת השבטים".

על חורבותיה של ממלכת ישראל התיישבו השומרונים – תושבים חדשים שהביאו האשורים לארץ במסגרת חילופי אוכלוסין של ארצות כבושות. השומרונים התבוללו והתמזגו באוכלוסיה המקומית שנותרה בארץ. המלך יאשיהו, מלך יהודה, הרחיב את שלטונו גם לאיזורים אלה.

ממלכת יהודה הוסיפה להתקיים עוד כ- 150 שנה, מ- 928 לפני הספירה ועד לחורבן בית ראשון בשנת 586 לפני הספירה, על ידי נבוכדנאצר מלך בבל. בחורבן זה חרבה הארץ, חרבו ירושלים ובית המקדש, ואנשי יהודה יצאו ל"גלות בבל".

בין ממלכת ישראל לממלכת יהודה התנהלו במשך מאתיים שנה יחסים משתנים: לעיתים בריתות ולעיתים מלחמות.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: ממלכת יהודה, ממלכת ישראל
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית