הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםמלכים (ספר)
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


ספר מלכים נכלל בנביאים ראשונים, ומחולק למלכים א' (22 פרקים) ומלכים ב' (25 פרקים). החלוקה היא מלאכותית, ונעשתה בשל אורך הטקסט ומידות המגילות עליהן נכתב.

ספר מלכים מתאר את תולדות ישראל מעליית שלמה למלכות בסוף ימי דוד (970 לפני הספירה) ועד אחרי חורבן בית המקדש הראשון (586 לפני הספירה) וסוף ימי יהויכין בגלות (561 לפני הספירה). אלה ארבע מאות שנות ריבונות של תקופת בית ראשון, בממלכות ישראל ויהודה, עד חורבנן.

בספר מלכים שלושה חלקים מרכזיים: סיפור מלכות שלמה (מלכים א', א'-י"א); סיפור מלכויות ישראל ויהודה (מלכים א', י"ב-מלכים ב', כ"ה): החלק הגדול הוא עד חורבן ממלכת ישראל בשנת 721 לפני הספירה (מלכים ב', י"ז 41), והשני – עד חורבן ירושלים וגלות יהודה (מלכים ב' כ"ה 21). ההיסטוריה מתוארת באופן סינכרוני בין שתי המלכויות: בשנה X למלך ישראל, עלה המלך Y מיהודה לשלטון, ולהיפך.

כל מלך זוכה להערכה מבחינה דתית, אם עשה הישר או הרע בעיני ה', אם קיים מצוותיו והיה נאמן לתורתו, וכן אם היתה בימיו עבודה זרה (סינקרטיזם) ופולחן בבמות. הצלחותיו המדיניות, צבאיות וכלכליות של המלך נזכרות כבדרך אגב, או שאינן נזכרות כלל. את ארבע מאות שנות הריבונות, והחורבן שבסופן - מעריך המחבר לפי מערכת שכר ועונש על חטאים דתיים מצטברים של המלכים ושל העם כולו, לפי תפיסת הגמול המצטבר, לדורות: למרות שהמלך מנשה חטא מאד, בא החורבן רק כעבור מאה ועשרים שנה, ואפילו צדקתו של נכדו יאשיהו לא שינתה את הדין; ולמרות שנאמר על הושע בן אלה שהיה רע פחות מכל האחרים, בימיו באה הגלות על ממלכת הצפון, כי החטא הצטבר מן הדורות הקודמים.

לפני מחבר ספר מלכים היו ספרי היסטוריה אחדים: ספר דברי שלמה, ספר דברי הימים למלכי ישראל וספר דברי הימים למלכי יהודה, כפי שהוא מעיד בעצמו: "ויתר דברי… הריהם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה/ישראל" (מלכים א', יד 19, 29 ועוד 30 מקומות). מחבר ספר מלכים עיבד את הנתונים לפי מגמותיו הדתיות.

"ספר דברי הימים" שבתנ"ך מקביל לספר מלכים בפרטים רבים, וההבדלים ביניהם נובעים בעיקר מהשינוי בתפיסת העולם ובמגמות הדתיות.

בספר מלכים משובצים סיפורי נביאים: סיפורים עלילתיים סיפוריים, שבמרכזם נביא ידוע, כגון אחיה אליהו ואלישע, או אנונימי. רובם פעלו בממלכת ישראל הצפונית, והיו מעורבים במאורעות המדיניים.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: מלכים (ספר)
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית