הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםלכיש
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


עיר בנחלת שבט יהודה, בשפלה. לכיש היתה אחת מערי השלטון המצרי בכנען, ונזכרת במכתבי אל-עמרנה. לכיש היתה עיר מלוכה בתקופת השלטון המצרי, ונכבשה על ידי בני ישראל בתקופת ההתנחלות.

לכיש נזכרת בתנ"ך בהקשר למלכי יהודה השונים, והיא העיר המרכזית שהוכתה במסע סנחריב על ערי יהודה הבצורות, בשנת 701 לפנה"ס (מלכים ב' י"ח 13-14). מצור לכיש וכיבושה מתוארים במפורט בתבליטי קיר אשוריים מנינווה.

העתק תבליט קיר מנינווה, של מצור לכיש נמצא במוזיאון ישראל בירושלים.

בחפירות לכיש התגלה בחדר שליד שער המבצר אוסף של כמה עשרות חרסים ועליהם רשימות ומכתבים, כתובים בכתב עברי רהוט, מסוף תקופת בית ראשון. חרסי-לכיש מספקים לנו מידע חשוב ביותר על האירועים המדיניים ובעיקר על תולדות יהודה ואמונתו בסוף ימי הבית הראשון: מרבית המכתבים נכתבו על ידי אדם בשם הושעיהו אל אדוניו יאוש, על נביא שהמלך רודפו. סיום שמו של הנביא הוא "…יהו", ויתכן שמדובר בנביא אוריהו בן שמעיהו מקרית יערים, שסיפורו נרמז בירמיהו כ"ו 20-23. המכתבים רומזים לשינויים הדתיים שחלו ביהודה בעקבות הרפורמה של יאשיהו לריכוז הפולחן.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: לכיש
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית