הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםלבוא חמות
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


שם מקום בסוריה, המסמן את גבולה הצפוני של ארץ ישראל (במדבר ל"ד 8).

לבוא חמת מוזכרת בסיפור המרגלים (במדבר י"ג 21), בכיבושי דוד את ארם דמשק וארם צובה (מלכים א', ח' 65) וכן בימי ירבעם השני שכבש את ארץ דמשק, והשיב את גבול ישראל מלבוא חמת עד ים הערבה (מלכים ב', י"ד 25).

לאחר שתגלת פלאסר הג' וסרגון הב' מלכי אשור, כבשו את סוריה וארץ ישראל היתה לבוא חמת הגבול שבין פחוות דמשק לפחוות חמת.

השם לבוא חמת אינו ברור, ואין לדעת אם הלמ"ד היא שורשית או לא; אם העיר לבוא שייכת לחמת או שהצירוף המלא הוא לבוא חמת; יתכן שלבוא פירושו מבוא, כניסה או דרך לחמת. זיהוי אפשרי של המקום הוא בצפון בקעת הלבנון, אך הדבר אינו וודאי.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: לבוא חמות
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית