הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםכתובת השילוח
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


כתובת שנחקקה על דופן ניקבת השילוח, במרחק של כ-6 מ' ממוצא הניקבה אל בריכת השילוח.

היא מספרת על השלבים האחרונים בחציבת הניקבה, שעה ששתי קבוצות חופרי הניקבה, שהתקדמו זו לקראת זו משני כיווני הניקבה (ממקום כניסת המים וממקום יציאתם), שמעו את הלמות הפטישים, עד לרגע הפגישה ביניהם, כשהמים החלו לזרום ממעין הגיחון לבריכת השילוח.

הכתובת נמצאה בניקבת השילוח בשנת 1880 ע"י נער שטייל בניקבה. היא נעקרה על ידי תושב רודף בצע, ונשברה ל-6-7 חלקים. השלטונות התורכיים החרימו את השברים, העבירו אותם למוזיאון באיסטנבול ואיחו אותם. כיום מוצגת הכתובת במקום זה.

מימדיה של הכתובת: גובה 23 ס"מ, אורך 66 ס"מ ובה 6 שורות, כתובה בכתב דעץ – כתב עברי עתיק. הכתובת הכילה 222 אותיות, ולפי המשוער חסרות בה עתה 22 אותיות. היא כתובה בסגנון מקראי בכתיב חסר (ללא אימות קריאה). תמוה ששם המלך חזקיה אינו נזכר בה, וכן תמוה מדוע נחקקה במקום נסתר, בשקע שבתוך הניקבה.

נוסח הכתובת:

1. [דבר.]הנקבה.וזה.היה.דבר.הנקבה.בעוד.[מנפם.החצבם.את.]

2. הגרזן.אש.אל.רעו.ובעוד.שלש.אמת.להנק[ב.נשמ]ע.קל.אש.ק

3. [ר]א.אל.רעו.כי.הית.זדה.בצר.מימן.ומ[שמ]אל.ובים.ה

4. נקבה.הכו.החצבם.אש.לקרת.רעו. גרזן.על.גרזן.וילכו.

5. המים.מן.המוצא.אל.הברכה.במאתים.ואלף.אמה.ומ[א]

6. ת.אמה. היה.גבה.הצר.על.ראש.החצב[ם.]

ובעברית ברורה: דבר הניקבה: וזה היה דבר הניקבה, (או:ב הנקיבה): בעוד מניפים החוצבים את הגרזן איש אל רעהו (משני צידי הניקבה), ובעוד שלוש אמות להנקב, נשמע קול איש קורא אל רעהו כי היתה זדה (כנראה: סדק) בצור, מימין ומשמאל. וביום הנקיבה, היכו החוצבים איש לקראת רעהו, גרזן על גרזן, וילכו המים מן המוצא אל הבריכה, באלף ומאתיים אמות, ומאה אמה היה גובה הצור על ראש החוצבים.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: כתובת השילוח
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית