הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםכרת
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


בשם זה קוראת המשנה לעונשו של אדם שנענש בידי שמים על חטא שעשה כלפי שמים. כלומר, אדם שעבר על מצוות התורה וחטא לאלהים, עונשו יבוא מאלהים ולא מהחברה. העונש הוא שהחוטא ימות בטרם זמן וללא בנים.

בתנ"ך לא נזכר השם "כרת", אך נעשה שימוש בפועל כ.ר.ת., כשאלהים מכרית אדם ומשפחתו: "והנפש אשר תפנה אל האבות ואל הידעונים (=למכשפים)… ונתתי פני בנפש ההיא, והכרתי אותו מקרב עמו" (ויקרא כ' 6).

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: כרת
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית