הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםהצומח במקרא: כרם
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


כרם הוא מטע של גפנים - "ונטעו כרמים - ושתו את יינם, ועשו גנות - ואכלו את פריהם" (עמוס ט 14); או מטע של זיתים (שופטים טו 5).

הכרם מוזכר בצירופים שדה וכרם, כרם וזית – לציון החשובים שבמטעים, והצירוף כרם ובית – כסמל הישוב הקבוע והמבוסס.

גידול הגפן ועבודת הכרמים, היו אחד הענפים החשובים ביותר בכלכלה הישראלית של תקופת המקרא, כמו גידול התבואה והזית, מהם ייצרו "דגן, תירוש ויצהר".

הצירוף "שדה וכרם" מורה על קרקע חקלאית. פעולתו הראשונה של נוח עם יציאתו מהתיבה היתה לטעת כרם (בראשית ט' 2) – כסמל לחידוש חיי תרבות וחקלאות מסודרת.

עבודת הכרם מתוארת לפרטיה במשל הכרם בישעיהו (ה' 2 ואילך). הכורם /היוגב מתאר את רצף פעולותיו בטיפוח כרמו: "ויעזקהו, ויסקלהו, ויטעהו שורק, ויבן מגדל בתוכו, וגם יקב חצב בו" ובהמשך (5): "הסר משוכתו… לא ייזמר ולא ייעדר".

פעולת העיזוק: עידור עמוק המכין את הקרקע לנטיעה;

סיקול: פינוי האבנים מאדמת ההר שנועד לנטיעה;

ויטעהו שורק – נטיעת הגפנים המשובחות;

במקביל: בניית גדר האבן שבראשה המשוכה הדוקרנית – על מנת למנוע כניסת בהמות וחיות בר שרומסות ואוכלות את השיחים;

בניית המגדל – השומֵרָה, למגורים ביום וללינת שומרי הכרם. ייתכן ש"מגדל הנוצרים" (במלכים ב', י"ז 9) הוא מגדל שומרי הכרמים;

מבנים זמניים ללינת השומרים הן הסוכה והמלונה הנזכרות בישעיהו א' 8.

חציבת היקב – לדריכת הענבים ליין;

בהמשך - העידור: לתיחוּחַ הקרקע;

הזמיר: גיזום הגפנים, שלא ירבו הדליות אלא יצמיחו אשכולות יפים, ולהסרת זמורות יבשות;

הבציר: קטיף הפרי הבשל;

דריכת הענבים ביקב שנחצב בכרם ועשיית היין.

בתקופת הבציר התבטאה שמחת הכורם ביבול הגפן בחגיגות ובהילולות (שופטים ט' 27, כ"א 20). הכרמים, שהיו מרוחקים מעט ממקומות היישוב, היו מקום לטיולים, שמחות וריקודים (שיר השירים ז' 13, ישעיהו ט"ז 10).

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: הצומח במקרא: כרם
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית