הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםהחברה המקראית: יתום
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


יתום הוא ילד שהוריו מתו, אחד מהם או שניהם.

המקרא נחלץ להגנתו של היתום שאין לו אב שיפרנס אותו ויגן על זכויותיו: סיפורי המקרא מעלים תיאורים של יתום שנגזל (מלכים ב', ד 2); חוקי המקרא מרבים באיסורים ובאזהרות על פגיעה ביתומים (שמות כב 21-23; דברים כד 17); ונבואות הנביאים גדושות בתוכחות לחברה ולשופטים על עושק יתומים והטיית דינם (ישעיהו א 17, 23; ירמיהו ה 28 ועוד).

ה' נקרא אבי יתומים (תהלים סח 6), השומע לצעקתם, רב את ריבם וגומל לעושקים אותם (שמות כב 21-23).

היתום נזכר עם הגר והאלמנה בחוקי הסעד והרווחה, כגון לקט שכחה ופאה, מעשר שני ועוד (דברים י 18; כו 13), כי שלושתם נימנים על החלשים והמקופחים שבחברה, שהיו משוללי הגנה.

גם בחוקי ח'מורבי יש חוקים הבאים להגן על נכסי יתומים, והאחריות מוטלת על הדיינים.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: החברה המקראית: יתום
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית