הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםישעיהו הנביא
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


ישעיהו בן אמוץ היה אחד מנביאי הכתב הראשונים. (נביאי הכתב מכונים גם נביאי הספר, או הנביאים הקלאסיים). ספר ישעיהו הוא הספר הראשון בנביאים אחרונים.

ישעיהו החל את פעילותו הנבואית בימי המלך עוזיהו, בשנת 745 לפנה"ס. בפתיחה לפרק ו, הנחשב לנבואת ההקדשה שלו, הוא מציין שראה את המראה בשנת מותו של המלך עוזיהו (735 לפני הספירה). בנבואותיו הוא מזכיר את אשתו ושני בניו, ונראה שהוא היה מקורב למשפחת המלוכה.

ישעיהו קיבל על עצמו ברצון את השליחות הנבואית, מתוך שהכיר במצוקה המוסרית של עמו באותה תקופה, ורצה מאד להושיע את העם ולהצילו מהפורענות הצפויה לו. הוא ראה את השחיתות החברתית, העושק והחמס של השליטים, הוללות העשירים, האמונות התפלות ומינהגי האלילות של העם כולו. ובו בזמן ראה את התעצמות והתקרבות הכובש האשורי לארץ ישראל – וקישר בין שני הדברים: חטאי העם יביאו עליו את החורבן והכליה. אשור היא מכשיר הענישה שבידי ה' לעמו החוטא.

ישעיהו היה מעורב במדיניות המלכים: הוא ראה את המלך אחז בחולשתו ובכניעתו לתיגלת פילאסר השלישי, וניסה לעודדו ולמנוע ממנו לעשות טעויות מדיניות מסוכנות. ייתכן שבהשפעתו החל המלך חזקיהו ברפורמה הדתית שלו לטיהור הפולחן. אולם מצד שני, חזקיהו לא קיבל את עצתו המדינית של ישעיהו ומרד באשורים – בסרגון ובסנחריב, ושילם על כך ביוקר. ישעיהו התערב לעזרת חזקיהו, סנחריב חזר בבהלה לארצו, וירושלים ניצלה.

פעילותו של ישעיהו נסתיימה בערך בשנת 700 לפנה"ס. (יש חושבים שהוא נרצח על ידי המלך מנשה).

רעיונות מרכזיים בתורתו של ישעיהו: אלהים הוא שליט העולם, והוא מנהיגו לשם תכלית מוסרית. הוא השופט את הגויים ומכוון את מעשיהם. ישראל הם בניו של ה', אך כשהם חוטאים – אין להם יתרון והם ייענשו.

ישעיהו מוכיח את עם ישראל על עבודה זרה, עושק דלים, עיוות דין, הוללות ורדיפת תענוגות של העשירים, בטחון-שווא בקורבנות ובפולחן שמכפרים לכאורה על מעשים רעים.

ישעיהו מוכיח את ההנהגה על בטחון עצמי מופרז שפירושו אובדן אמונה בה': הם בוטחים בכוחם הצבאי ובבריתות עם עמים זרים, ולא בעזרת ה'. זהו חטא הגאווה האנושית.

ישעיהו פיתח את רעיון הקדושה: קדושת ה' שממנה נובעת גם קדושת עמו ישראל וקדושת משכנו בציון. ישעיהו מכנה את ה' בשם "קדוש ישראל".

ישעיהו גם חזה את חזון אחרית הימים, שאליו קשורים רעיון יום ה' (יום הדין); רעיון השארית; חזון הגאולה והתחיה הלאומית; מרכזיות ציון ומלכה בגאולת ישראל וגאולת האנושות; חזון השלום העולמי – ירושלים היא בית המשפט העליון לכל העמים, וממנה ייצא משפט צדק לכל העמים. אז יושם קץ למלחמות כולן. מלך ישראל הוא המלך המשיח של האנושות כולה. מציון תצא תורה שתדריך את הגויים בדרכי ה' (בפרקים ב, יא).

ספר ישעיהו: הראשון בספרי נביאים אחרונים.

הספר המיוחס לישעיהו בן אמוץ הוא בפרקים א-לה.

לדעת החוקרים, פרקים לו-לט הם תוספת היסטורית על התקופה.

פרקים מ–סו נכתבו כנראה על ידי נביא אנונימי, מאוחר יותר, ומיוחסים לישעיהו בן אמוץ בשל הקרבה הלשונית בין השניים, והעיסוק בנושאים דומים של נחמה וגאולה, וחזונות אחרית הימים.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: ישעיהו הנביא
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית