הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםירמיהו הנביא
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


ירמיהו היה נביא, מן הכוהנים אשר בענתות שבארץ בנימין (ירמיהו א 1).

נבואת ההקדשה בה התמנה לנביא (פרק א), היא מהשנה השלוש עשרה למלך יאשיהו (שנת 627 לפני הספירה).

בשל נבואות הפורענות שלו היה ירמיהו שנוא ונרדף כל חייו – על ידי בני משפחתו ועל ידי העם כולו, כולל המלך, השרים והכוהנים. עם כל זאת, נשאר יציב ואיתן, נאמן לה' ולנבואת האמת שבפיו. למצוקותיו האישיות יש ביטוי רחב בנבואתו, והוא מרבה בדברי יגון וזעם אישיים ולאומיים, בחזונות פורענות וחורבן.

ירמיהו ניבא גם נבואות נחמה, ליהודה ולאפרים, חלקן קדמו לחורבן ירושלים והמקדש ב- 586 לפני הספירה, וחלקן לאחריו.

בדומה לנביאים עמוס, הושע וישעיהו שניבאו לפניו, מדבר ירמיהו בחריפות כנגד אמונת העם שיש בכוחם של הקורבנות-בלבד לכפר על מעשיהם הרעים כלפי זולתם (ירמיהו ז' 21-22), מבלי שישובו ממעשיהם הרעים.

בשנה החמישית לנבואתו (בשנת 622 לפני הספירה) נמצא ספר התורה במקדש, והמלך יאשיהו ביצע לפי דרישות הספר רפורמה דתית, שכללה את טיהור הארץ כולה מעבודת אלילים, מעבודת ה' בבמות (כלומר, סינקרטיזם), וריכוז הפולחן כולו בירושלים. תיקונים אלה מתאימים לדרישות ספר דברים, ומכאן ההנחה שהספר שנמצא במקדש הוא ספר דברים . חוקרים אחדים סבורים שירמיהו הושפע מספר דברים, ועל פיו ניסח את דרישותיו המוסריות והפולחניות.

לאחר חורבן ירושלים והמקדש נשאר ירמיהו בארץ, ולא גלה לבבל (גלות בבל - בשנת 586 לפני הספירה). בעקבות רצח גדליהו בן אחיקם, שמונה על ידי נבוכדנאצר לשמש כנציב על שארית הפליטה, ברח ירמיהו למצרים, עם תלמידו/עוזרו ברוך בן-נריה. מקום מותו וזמן מותו אינם ידועים.

ספר ירמיהו נכלל בין ספרי נביאים אחרונים, ויש בו 52 פרקים.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: ירמיהו הנביא
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית