הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםירבעם בן יואש
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


ירבעם בן יואש מלך בשנים 784-748 לפנה"ס 37 שנים. (לפי מל"ב יד 23 הוא מלך 41 שנה, הואיל והיה שותף לאביו יואש בארבע שנות מלכותו האחרונות).

תקופת מלכותו מקבילה לתקופת מלכותו של עוזיהו מלך יהודה. זו תקופת השיא בפריחתה והתפשטותה של מלכות שומרון. לפי המסופר במל"ב י"ד 23-29, הרחיב ירבעם בן יואש את גבול ישראל "מלבוא חמת עד ים הערבה": הוא המשיך במלחמות עם ארם שהתחיל בהן יואש אביו במגמה לשחרר את חבלי עבר הירדן המזרחי מן השלטון הארמי, היכה את הארמים וכבש את דמשק. התעצמותה של מלכות ישראל התאפשרה עקב חולשה זמנית של אשור. בימיו שררו יחסי שלום בין ממלכת ישראל ליהודה.

שליטתו של ירבעם בן יואש בחבלים נרחבים בעבר הירדן המזרחי, קשריה של שומרון עם יהודה אשר שלטה על המחצבים בערבה ועל הדרך לים אילת, העשירו את כלכלת ישראל, הביאו לשגשוג כלכלי וסייעו להתעשרות המופלגת של שריה. התעשרות זו גרמה לקיטוב מעמדי חברתי וכלכלי. מצב זה משתקף בנבואות עמוס שהוא המקור העיקרי לתולדות ימי ירבעם בן יואש.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: ירבעם בן יואש
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית