הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםיחזקאל הנביא
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


יחזקאל בן-בוזי הוא נביא שניבא בגלות בבל, בתחילת המאה השישית לפני הספירה.
ספר יחזקאל הוא הספר השלישי בנביאים אחרונים, לאחר ישעיהו וירמיהו, ולפני תרי-עשר.

יחזקאל בן-בוזי הכהן, הוגלה לבבל עם כוהני ירושלים, בגלות יהויכין ב- 598 לפני הספירה. נבואותיו נאמרו זמן מה לפני חורבן בית המקדש הראשון, ולאחר שחרב הבית (ב- 587/6 לפני הספירה). חשיבותו היא בהיותו כהן ונביא גם יחד, הקשור לשתי המסורות כאחת – נאמנות למצוות המעשיות ולעבודת ה' ולפולחן בשילוב עם דרישות מוסריות. שילוב זה עיצב את דמות היהדות שלאחר הגלות.

יחזקאל התגורר בישוב היהודי שליד נהר כבר, בתל-אביב שבבבל, ושם ניבא ליושבי הגולה.

יש הבדל בתוכן נבואותיו לפני החורבן ולאחריו: עד לחורבן הטיף יחזקאל לפני יהודי הגולה על חטאיהם. הוא טען שחטאיהם הביאו לגלות ולשיעבוד, והזהירם מפני חורבן שלם ושיעבוד קשה יותר, אם לא יחזרו בתשובה.

כירמיהו, שניבא באותה תקופה בארץ-ישראל, טען יחזקאל שמקדש ה' לא יספק להם הגנה אוטומטית, שנביאי השקר מעוררים תקוות שווא ומטעים אותם, ושאין לתכנן תחבולות מדיניות כנגד בבל.

לאחר החורבן חדל יחזקאל מנבואות התוכחה והפורענות ונבואתו היא נבואת נחמה: על שיבת הגולים למולדת, על בניין הארץ ובניין המקדש, ועל עתידו המזהיר של העם המתחדש בארצו.

נבואתו של יחזקאל גדושה בחזיונות ובמראות, והוא מופעל על ידי "יד ה'" ו"רוח ה'".

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: יחזקאל הנביא
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית