הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםחרסי שומרון
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


בחפירות שנערכו בשומרון בשנת 1908-1910 התגלו בשטח המצודה סמוך להיכל המלך 63 חרסים, אוסטרוקונים, העוסקים בגביית מיסים, וכתובים בכתב עברי קדום.

בכתובות שעל החרסים נוסחה חוזרת בשינויים קלים, המכילה: את התאריך למנין שנות המלוכה של המלך המולך אז בשומרון; שם המקום ממנו התקבל המס; שמות אנשים (נותני המס או מקבלי המס); וטיבו של המס: שמן או יין.

יש חוקרים הסבורים שחרסי שומרון הם קבלות על משלוחי מס של שמן ויין שנשלחו למחסני המלך בשומרון. יש הסבורים שמדובר בתוצרת חקלאית שנשלחה מכרמי המלך באיזור שומרון אל המחסנים בשומרון.

לדעת ידין חרסי שומרון הם מן השנה התשיעית והעשירית למנחם בן גדי (738 לפני הספירה) אשר גבה מס מגיבורי החיל, על מנת לממן את נטל תשלום המס שהוטל עליו על-ידי תגלת פלאסר השלישי מלך אשור.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: חרסי שומרון
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית