הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםריאליה מקראית: חמאה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


החמאה היא אחד ממוצרי החלב – היא השמנת של חלב-הבקר, שנעשתה על ידי חביצה ונענוע של הכד.

החמאה נחשבה למאכל משובח, וכיבדו בה אורחים: אברהם את שלושת המלאכים (בראשית יח 8 ); יעל את סיסרא (שופטים ה 25).

הצירוף של חמאה ודבש מסמל בדרך כלל שפע ורווחה – "ארץ זבת חלב ודבש" (שמות ג 8).

הנביא ישעיהו (ז 22) מתייחס לחלב ודבש כאל סמלים של תקופה רעה, כמתארי שפל כלכלי, כאשר הארץ המיושבת והמעובדת בחקלאות מפותחת תהרס, וישתלטו עליה עדרי הצאן והבקר המסמלים את המדבר. ריבוי הצאן והבקר יגרום לשפע חמאה ודבש, במקום שפע מוצרים חקלאיים.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: ריאליה מקראית: חמאה
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית