הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםהחי במקרא: זאב
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


חית טרף ממשפחת הכלביים. הוא דומה לכלב רועים גדול.

הזאב מצוי בצפון הארץ ובאיזורי הנגב והערבה, וחי בזוגות ובלהקות.

עם התרחבות החקלאות והיישוב התרבותי התמעט מספרם של הזאבים בארץ.

הזאב הוא בעל חיים לילי, המסתתר ביום, ויוצא לצוד טרף בלילה. הוא טורף בעלי חיים ביתיים, עופות, זוחלים, מכרסמים, חרקים, נבלות וגם פירות וירקות.

איפיוניו של הזאב הם עורמה, חושים מפותחים וזריזות – אלה מקילים עליו למצוא את מזונותיו; כמו כן הוא מאופיין במהירותו ובנדודיו.

הזאב נזכר במקרא בדימויים של אכזריות ותוקפנות – הן לגבי שרי יהודה ושופטי ירושלים, והן לגבי אויבי-ישראל (ולמשל, בברכת יעקב – "בנימין זאב יטרף" בראשית מט 27).

בחזון אחרית הימים – בתיאור המצב האידיאלי בו לא יהיו עוד טורפים ונטרפים, והשלום ישרור בעולם, נאמר: "וגר זאב עם כבש" (ישעיהו יא 6).

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: החי במקרא: זאב
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית