הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםאמצעים סגנוניים במקרא: השוואה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


הלשון המקראית מרבה בביטויים ציוריים של תכונות, פעולות ועצמים. הביטויים הציוריים לקוחים מעולם החי, הצומח, הדומם וכל הטבע כולו. את הציורים הללו מעבירה הלשון הספרותית אל נושאים שהיא מדברת עליהם, כדי לתארם בתיאור יפה, מוחשי ומגוון. ציורים אלה בנויים על השוואה בין שני דברים, באופן שהדבר המובא לשם השוואה הוא דבר ידוע ומוכר, ויכול לשמש כביאור לנושא שבו מדברים.

למשל, האריה ידוע בגבורתו, ולכן הוא משמש לתיאור גבורתו של יהודה: "גור אריה יהודה, כרע רבץ כאריה, וכלביא מי יקימנו" (בראשית מ"ט 9).

לפעמים יש השוואה של ייתור (מ' היתרון, יותר מ…). למשל: "מנשרים קלו, מאריות גברו" (שמואל ב', א' 23) – קלות תנועת וגבורתם של שאול ויהונתן מתוארות בקינת דוד כעולות על גבורתם וקלותם של הנשר והאריה.

לעיתים רחוקות יש השוואה שמביעה את ההיפך מן הייתור: השוואת הגרוע (הפחוּת, פחוֹת מ…).: התכונה של המושווה היא פחותה וגרועה מן התכונה של מי שמשווים אליו: "ידע שור קונהו, וחמור אבוס בעליו – ישראל לא ידע, עמי לא התבונן" (ישעיהו א' 3).

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: אמצעים סגנוניים במקרא: השוואה
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית