הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםריאליה מקראית: גנה, גינה, גן
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


מטע של ירקות או עצי מאכל, או עצי נוי.

בלשון המקרא מתקשר גן למעיין, לפלג, ולבאר מים – "והיית כגן רווה, כמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו" (ישעיהו נ"ח 11).

בספרות שלאחר המקרא מתייחס גן לשדה-שלחין חקלאי, שבסמוך לבית או לכפר.

ידוע סיפור כרם נבות, אשר המלך אחאב חשק בו, כי היה צמוד לארמונו, ורצה להופכו לגן-ירק (מלכים-א, כא 2).

במצרים העתיקה שימשו הגינות כגני נופש ותענוגות ליד הארמונות והמקדשים, עם בריכות דגים, פרחים ושיחים מטפסים.

תבליטים שמפארים את מלכי אשור כוללים תיאורי גנים סביב הערים הנצורות או הכבושות, וגני שעשועים ליד ארמונות המלכים.

במגילת אסתר מתוארים משתאות שנערכו בגינת הביתן שבארמונות מלכי פרס (א 2; ז 7-8).

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: ריאליה מקראית: גנה, גינה, גן
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית