הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםהחי במקרא: גדי, גדי-עיזים
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


עז זכר צעיר, שייך לצאן, או לבהמה דקה.

נהגו להקריב את הגדי כקורבן.

שלוש פעמים נאסר בתורה לבשל גדי בחלב אמו (שמות כג 19, לד 26, דברים יד 21), וחז"ל הרחיבו את האיסור על אכילת כל בשר בחלב (תלמוד בבלי, מסכת חולין, דף קיג, ע"א – דף קטז ע"א).

בחזון השלום העולמי של אחרית הימים מתואר המצב האידיאלי, בו לא יתקיימו טורפים ונטרפים, במילים: "…ונמר עם גדי ירבץ" (ישעיהו יא 6).

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: החי במקרא: גדי, גדי-עיזים
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית