הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםריאליה מקראית: בריכה עליונה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


שני המיתקנים המוזכרים בפסוק – הבריכה העליונה ומסילת שדה כובס, הם שניים ממיתקני אספקת-המים של ירושלים.

 

בישעיהו ז 3 קורא ה' לנביא: "ויאמר ה' אל ישעיהו: צא נא לקראת אחז, אתה ושאר-ישוב בנך, אל קצה תעלת הבריכה העליונה, אל מסילת שדה כובס".

שני המיתקנים המוזכרים בפסוק – הבריכה העליונה ומסילת שדה כובס, הם שניים ממיתקני אספקת-המים של ירושלים.

מיקומם המשוער הוא בסמוך לחומה, מצפון או מצפון-מערב לעיר. התעלה קישרה בין הבריכה העליונה, בה נאגרו מי-הגשמים, לבין מאגר קרוב יותר לעיר.

הם אינם קשורים למפעלי המים שסביב מעיין הגיחון, שנקרא גם השילוח, בצידה המזרחי של העיר. בהקשר לצד המזרחי מוזכרים בישעיהו כ"ב 9-11 גם הבריכה התחתונה, הבריכה הישנה והמקווה. אלה קדמו כנראה לניקבת השילוח.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: ריאליה מקראית: בריכה עליונה
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית