הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםאפרים
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


א. שם בנו השני של יוסף בן יעקב, מאשתו אסנת, שנולד במצרים (בראשית מא 52; מח 1-20).

ב. שבט אפרים ונחלתו. משבטי בני רחל, עם מנשה ובנימין. בזמן ההתנחלות בארץ ירשו שבטים אלה את החלק המרכזי של שטח ההר שבין ירושלים לעמק יזרעאל: בנימין בדרום, ואפרים ומנשה יותר צפוניים.

בנחלת אפרים נכללו ערים חשובות: שילה – ששימשה מרכז דתי של ברית השבטים בתקופת השופטים ("כל ימי היות בית האלהים בשילה" – שופטים יח 31) ;

שכם – בירת ממלכת ישראל ("וילך רחבעם שכם, כי שכם בא כל ישראל להמליך אותו" – מלכים א', יב 1);

בית-אל – שהיתה עיר מקדש ("עולים אל האלהים בית אל" – שמואל א', י 3);

תרצה – בירתו של ירבעם בן-נבט, שהיה בן שבט אפרים, והמלך הראשון של ממלכת ישראל בזמן פילוג הממלכה ("וישב בתרצה" - מלכים א', טו 21);

ושומרון – שהיתה בירת ממלכת ישראל מימי המלך עומרי ובנו אחאב (מלכים א', טז 24).

בתקופת ההתנחלות והשופטים היה לשבט אפרים מעמד רם ביותר, ומנהיגי ישראל יהושע ושמואל צמחו מקרבו, אולם בראשית ימי המלוכה החלה הירידה במעמדו של השבט, וההגמוניה השבטית עברה לשבט יהודה. עם פילוג הממלכה שב אפרים ותופש מקום חשוב ביותר – ירבעם בן נבט הוא בן השבט.

לאחר חורבן ממלכת שומרון ב- 722 לפני הספירה, נותרו שרידי שבט אפרים בהר אפרים (שמכונה גם הר שומרון), ונטמעו והתבוללו עם התושבים הנוכריים שהביאו לאיזור מלכי אשור, ומהם צמחו השומרונים-הכותים.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: אפרים
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית