הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםאמצעים סגנוניים במקרא: אנאפורה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


חזרה חדגונית (מונוטונית) על מילה או מילים בראשית משפטים רצופים מכונה אנאפורה.

האנאפורה מבליטה את הביטוי ומדגישה את המשתמע ממנו.

העמדת הביטוי בראש המשפט מרכזת את תשומת לבו של השומע אליה, ולמה שהיא מבטאת.

מן המילה מיוונית: אנא = חזרה; פרין = להרים, לשאת. ופירושו: הבלטה חוזרת.

הנביא ישעיהו מרבה להשתמש באמצעי ספרותי זה בנבואותיו. למשל, בתיאורי יום הדין שבפרק ב', כאשר הפורענות תבוא "על כל" הר גבוה, מגדל רם וכדומה, וכן בפרק ה', בו פותחות שמונה נבואות ברצף בביטוי "הוי ה…", ועוד. וכן תהלים י"ג, בו חוזר הביטוי הפותח "עד אנה" ארבע פעמים רצופות.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: אמצעים סגנוניים במקרא: אנאפורה
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית