הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםאנאלים
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


פירוש המילה אנאלים הוא "ספרי השנים" – כלומר: שנתונים, יומני מסע, שנכתבו על-ידי מלכים במזרח הקדום (אשור ובבל), בהם תיארו את מסעות המלחמה שלהם.

הם כתובים על אבן, על גבי אסטילות, באכדית, בכתב יתדות.

האנאלים ערוכים לפי סדר כרונולוגי, שנה אחר שנה.

ידועים "האנאלים של מלכי אשור", שבהם תוארו המאורעות לפי רצף כרונולוגי, המוגדר לעיתים לפי שנות המלוכה, ולעיתים לפי מספרי המסעות.

לדוגמא: 'בשנה הראשונה למלכותי…'; או: 'במסעי הראשון ל…'.

לעיתים כוללת הכתובת רישום כל פעולותיו של המלך בשנה אחת, בתחומים שונים, כגון מפעלי בניה, מסעות, מלחמות וכד'.

אנאלים ידועים הם האנאלים של סנחריב.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: אנאלים
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית