הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > חוק ומשפטעמוד הבית > מדעים > אקולוגיה ואיכות הסביבה > שמירת טבע וסביבה > חוקים ותקנות עמוד הבית > ישראל (חדש) > אקולוגיה ואיכות הסביבהעמוד הבית > ישראל (חדש) > שלטון וממשל > חוקים וזכויות
אדם טבע ודין : אגודה ישראלית להגנת הסביבה


תקציר
בעקבות ההחלטה להעביר את ההצעה להקמת ועדות לתכנון מזורז של פרוייקטים לאומיים לדיון בוועדת הכספים כחלק מחוק ההסדרים, עתרה עמותת "אדם טבע ודין" לבג"צ כנגד ראש הממשלה, שר האוצר והכנסת: אין לחוקק חוק כה מהותי לעתידה התכנוני של המדינה, בצורה חפוזה שלא במסגרת וועדת הפנים המוסמכת לדון בנושאי תכנון ובנייה.חוק הוללים : עתירת "אדם טבע ודין" לבג"צ כנגד הקמת ועדות לתכנון מזורז
מחבר: אדם טבע ודין : אגודה ישראלית להגנת הסביבה


בעקבות ההחלטה להעביר את ההצעה להקמת ועדות לתכנון מזורז של פרוייקטים לאומיים לדיון בוועדת הכספים כחלק מחוק ההסדרים, עתרה עמותת "אדם טבע ודין" לבג"צ כנגד ראש הממשלה, שר האוצר והכנסת:
אין לחוקק חוק כה מהותי לעתידה התכנוני של המדינה, בצורה חפוזה שלא במסגרת וועדת הפנים המוסמכת לדון בנושאי תכנון ובנייה
השופט אליהו מצא הורה כי הדיון בעתירה יתקיים תוך ימים ספורים – וועדת הכספים הודיעה כי ההצבעה בנושא לא תתקיים לפני יום ראשון


בעקבות החלטת וועדת הכנסת להעביר את ההצעה להקמת ועדות לתכנון מזורז של פרוייקטים לאומיים לדיון בוועדת הכספים במסגרת חוק ההסדרים, עתרה עמותת "אדם טבע ודין" לבג"צ כנגד ראש הממשלה, שר האוצר, יו"ר הכנסת וועדת הכספים שלה. העמותה מבקשת מבית המשפט להורות על עצירת הליכי חקיקת החוק במסגרת חוק ההסדרים ועל חקיקתו בהליך רגיל במסגרת וועדת הפנים ואיכות הסביבה, המוסמכת לדון בנושאי תכנון ובניה.

"אדם טבע ודין" טוענת בעתירה כי הכנסתו לחוק ההסדרים של התיקון המוצע, פוגעת בכבודה של הכנסת ומונעת ממנה לקיים הליכי חקיקה חוקיים ונאותים המאפשרים לה לבחון, לדון ולקבל החלטה מודעת בדבר חקיקתו של חוק כל כך קריטי לעתידה התכנוני של המדינה.

לדברי נציגת "אדם טבע ודין", עו"ד שירלי שלומיוק בבאי: "התיקון המוצע מהווה מהפך של ממש בהליכי התכנון והבנייה במתכונתם הנוכחית, ומהווה איום ממשי למערכת האיזונים והבלמים הקיימת כיום בהליכים אלה". לדברי עו"ד שלומיוק – בבאי התיקון המוצע יאפשר הקמתה יש מאין של וועדה לתשתיות לאומיות שתצוייד בסמכויות מרחיקות לכת בכל הנוגע לאישורן של תוכניות רחבות היקף העוסקות בפרוייקטים המשמעותיים ביותר הקיימים בארץ בתחום התכנון.

הוועדות החדשות שכל חבריהן נמנים או ממונים על ידי משרדי הממשלה, עוקפות ומייתרות את הליכי התכנון והבנייה ובפרט את המועצה הארצית לתכנון ובנייה. זאת ועוד, התיקון המוצע פוגע אנושות בהליכי הבקרה ויכולת ההתנגדות של הציבור, וזכותו לקיים ביקורת על אישור התוכניות מצטמצמת באופן ממשי.

"אדם טבע ודין" טוענת בעתירתה כי הכנסת התיקון לחוק ההסדרים וחקיקתו באופן מזורז מהווה ניסיון לכפות על חברי הכנסת אישורם של דברי חקיקה באמצעות מכבש הלחץ של תקציב המדינה, ניסיון המונע הצבעה חופשית ובחינה מעמיקה של החוק. כמו כן טוענת "אדם טבע ודין" כי העברת הצעת התיקון לדיון והכנה בוועדת הכספים, איננה חוקית, מכיוון שוועדת הכספים איננה מוסמכת לדון בתחום התכנון והבנייה, תחום עליו חולשת וועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.

לעתירה צורפו קטעים מחוות דעתו של היועמ"ש, אלייקים רובינשטיין כפי שנשלחה לשר האוצר ב-1999 לפיה: "הסכנות הכרוכות בשימוש מופרז בחוק ההסדרים ידועות לכולנו. חוקים חשובים מוכנים, נדונים ומתקבלים בחפזה ולא אחת נפלו טעויות שהיה צורך לתקנן", עוד ציין רובינשטיין כי: "תיקונים שהשפעתם התקציבית היא ארוכת טווח או המשנים עקרונות יסוד בחקיקה, צריכים להידון בדרכי החקיקה המקובלות".


לעתירה צורפה חוות דעת מומחה של מתכננת הערים של "אדם טבע ודין", יעל דורי, לפיה את ההכרעה על הקמת התשתיות צריך לקבל באופן מושכל, שקול וראוי, בהכרעה המתקבלת תוך קיום איזון בין הגורמים השונים השולטים בכפה, ולא באופן מזורז, חפוז וחסר בקרה.

העותרת מתייחסת לניסיון העבר כאשר בין השנים 1990 – 1995 הונהג חוק דומה של תכנון מזורז. חוק זה אפשר לאשר תוכניות בניה רחבות היקף תוך התעלמות מהוראות תוכניות מיתאר מחוזיות וארציות, ותוך קבלת החלטות בלוחות זמנים כה דוחקים, עד שלעיתים קרובות לא התאפשר לועדות המאשרות לבחון את מלוא המשמעויות וההשלכות של התוכניות שאישרו. כך אושרה בניית העיר מודיעין ללא קיום תשתית טיפול נאותה בשפכים, וכך אושרה בניית פרוייקט "גני אביב" בלוד כ-"סלאמס" עירוני נטול שטחים פתוחים ואיכות חיים.
בג"צ 9552/01

ביבליוגרפיה:
כותר: חוק הוללים : עתירת "אדם טבע ודין" לבג"צ כנגד הקמת ועדות לתכנון מזורז
מחבר: אדם טבע ודין : אגודה ישראלית להגנת הסביבה
שם  הפרוספקט: אדם טבע ודין : אגודה ישראלית להגנת הסביבה - נייר עמדה
מחבר: אדם טבע ודין : אגודה ישראלית להגנת הסביבה
הוצאה לאור: אדם טבע ודין : אגודה ישראלית להגנת הסביבה
הערות לפריט זה: 1. בג''צ 9552/01
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית