הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעים > אקולוגיה ואיכות הסביבה > רעש וקרינה עמוד הבית > מדעים > אקולוגיה ואיכות הסביבה > שמירת טבע וסביבה > חוקים ותקנות עמוד הבית > ישראל (חדש) > אקולוגיה ואיכות הסביבה > רעש וקרינה
ישראל. המשרד לאיכות הסביבה


תקציר
על ההשפעה של הרעש על האדם, על החוק בנושא רעש - קנסות לעבירות שכיחות, על פעולתו של המשרד לאיכות הסביבה להגנת הציבור מפני מטרדי רעש, ועוד.עובדות שחשוב לדעת אודות: רעש
מחבר: המשרד לאיכות הסביבה


רעש הנובע משדות תעופה, אזעקות רכב ובתי עסק, אופנועים, ואוטובוסים, אולמות שמחה, רעש מאתרי בניה, משאיות , מועדונים...

רעש:

לרעש מגוון רחב של השפעות על הגוף והנפש של האדם. הרעש מעיק על העצבים, מגביר את צריכת האנרגיה של הגוף, מעייף ופוגע בכושר הריכוז. רעש חזק ופתאומי עלול לגרום לבהלה, למתיחת שרירים, להזרמה של אדרנלין רב לדם, להאצת קצב הלב,להעלאת לחץ הדם ולהזעת יתר. תופעות אלה מזכירות התקפי לב.


הרעש מפריע, מטריד, מסיח את הדעת, גורם לעצבנות וגורם לנזקים לגוף ולנפש!!
ההשפעה של הרעש מורכבת ממספר תופעות, והיא שונה מאדם לאדם. התגובה לרעש עשויה להשתנות במשך הזמן בעקבות שינויים,אישיים ושינויים חברתיים. רוב בני האדם מתייחסים לרעש כאל מטרד היוצר תגובה שלילית ואינם ערים לנזק המצטבר.

שקט הוא זכותך כמו הזכות לאוויר צח ומים טהורים! ! ! שקט הוא איכות חיים!


קצת נתונים:


 • רוב הפניות שמתקבלות בנושא איכות הסביבה ברשויות המקומיות, במשטרה ובמשרד לאיכות הסביבה הן פניות ותלונות על גרימת רעש.


 • על כ- 8% משטחה של מדינת ישראל חלות מגבלות בניה בשל חשיפה לרעש גבוה.(רעש
  שמעל 65 דציבל).


 • מעל 70 דציבל נחשב כרעש מזיק. מעל 65 דציבל נחשב כרעש הפוגע באופן משמעותי באיכות החיים. מעל 60 דציבל נחשב לרעש מפריע.


 • מקורות הרעש העיקריים בישראל הן הדרכים הבינעירוניות והעירוניות (תחבורה) , שדות התעופה הצבאיים והאזרחיים. בנוסף מספר רב של תושבים חשוף למקורות רעש שכונתיים כמו אזעקות, מערכות הגברה, מזגנים וכו'.
החוק:

 • בחוק למניעת מפגעים, 1961 נאמר: לא יגרום אדם לרעש חזק או בלתי סביר מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע או עשוי להפריע לאדם המצוי בקרבת מקום, או לעוברים ושבים.


 • מי שעובר על הוראה מהוראות חוק זה, או על הוראה מהתקנות שהותקנו מכוח החוק, דינוו מאסר של שישה חודשים או קנס בגובה – 150,000 ₪ - או שני העונשים כאחד.


 • החל מספטמבר 2000 העבירות של גרימת רעש הן עבירות ברירת משפט!


מספר דוגמאות לקנסות שנקבעו בחוק לעבירות שכיחות:
פרטי העבירה הקנס
  ליחיד לתאגיד לעבירה חוזרת ליחיד לעבירה חוזרת לתאגיד
הפעלת מגביר קול או מכשיר כיוצא בו, באזור מגורים,על ידי בית עסק, מפעל או מוסד ציבורי, לצורכי פרסומת או הודעות. 450 900 900 1800
הפעלת צופר או אמצעי אזהרה אחר, הגורם רעש ברכב בדרך עירונית, שלא לשם אזהרה מפני סכנה קרובה שאין מנוע אותה אחרת, ובמידה הנמשכת וחוזרת יותר מהדרוש לפי הנסיבות. 250 500 500 1000
גרימת רעש על ידי שירה או צעקה או על ידי הפעלת כלי נגינה, מקלט רדיו או טלוויזיה או מכשירי קול כיוצא באלה, בין השעות 24:00 ל - 06:00 למחרת. 350 700 700 1400
הפעלת מערכת אזעקה ברכב מנועי, באופן שפעולת הצופר נמשכת מעבר לפרק הזמן המירבי. 350 700 700 1400
הפעלת מערכת אזעקה בבית עסק, במפעל או במוסד ציבורי כשפעולת הצופר אינה מבוקרת. 350 900 900 1800


המשרד לאיכות הסביבה - להגנת הציבור מפני מטרדי רעש:

 1. חקיקה: המשרד לאיכות הסביבה מקדם חוקים ותקנות שנועדו לצמצום את החשיפה לרעש ולהקטין את רמת הרעש הנגרם ממקורות שונים. המשרד אינו עוסק במקרים פרטניים של גרימת רעש ע"י אדם זה או אחר בסביבת המגורים או בסכסוכי שכנים.


 2. המשרד פועל לכך שאף תושב לא יהיה חשוף לרעש סביבתי העולה על 70 דציבל, שמספר התושבים החשוף לרעש סביבתי של 65 דציבל לא יעלה ושהתכנון של מקורות הרעש ושל שימושי הקרקע הרגישים לרעש ייעשה כך שהתושבים לא יהיו חשופים לרעש סביבתי העולה על 60 דציבל.


 3. המשרד מעורב באופן פעיל בתהליכי התכנון של תשתיות העלולות לגרום רעש ובתהליכי התכנון של שכונות הנמצאות בסמוך למקורות רעש כמו כבישים, שדות תעופה, מסילות רכבת, אזורי תעשיה, אזורי בילוי וכו'. בעקבות פעילות המשרד, משקיע המשק מדי שנה כמיליארד וחצי שקל בנקיטת אמצעים פיזיים (בניה אקוסטית, מיגונים אקוסטיים לכבישים, השתקת מכונות, רכישת ציוד שקט וכו') למניעת רעש.


 4. המשרד יוזם פעילות הסברתית ותוכניות לימוד להעלאת המודעות של הציבור לא רק לנזק שהרעש גורם אלא גם לצרכים שבאמצעותם כל אחד יכול לתרום לסביבה שקטה יותר לעצמו ולסובבים אותו.ישראל לעומת העולם

אחוז התושבים החשופים לרעש מעל 60 דציבלים במדינות שונות (נכון 1999)
מה ניתן לעשות ? לא לוותר!

 1. לבקש בנימוס מהמרעיש להפסיק להרעיש.


 2. הגשת תלונה במשטרה: המשטרה מוסמכת וחייבת לטפל בתלונות בנושא, ובסמכותה לתת ברירות משפט בו במקום למרעישים.


 3. הגשת תביעה אזרחית על גרימת מטרד לפי פקודת הנזיקין.


 4. הגשת קובלנה פלילית פרטית על גרימת רעש חזק או בלתי סביר לפי סעיף 21א לחוק למניעת מפגעים וסעיף 68 לחוק הסדר הדין הפלילי.


 5. תובענה לפי החוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ"ב - 1992.

ביבליוגרפיה:
כותר: עובדות שחשוב לדעת אודות: רעש
מחבר: המשרד לאיכות הסביבה
שם  הפרוספקט: ישראל. המשרד לאיכות הסביבה
מחבר: המשרד לאיכות הסביבה
הוצאה לאור: ישראל. המשרד לאיכות הסביבה
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית