הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעים > אקולוגיה ואיכות הסביבה > שמירת טבע וסביבה > אירגונים עמוד הבית > מדעים > אקולוגיה ואיכות הסביבה > שמירת טבע וסביבה > חוקים ותקנות עמוד הבית > ישראל (חדש) > אקולוגיה ואיכות הסביבה
ישראל. המשרד לאיכות הסביבה


תקציר
על המשטרה הירוקה - דרך פעולתה, סמכויותיה ונתונים על עבירות על חוקי איכות הסביבה.המשטרה הירוקה
מחבר: המשרד לאיכות הסביבה 

רקע


הסיירת הארצית לאיכות הסביבה הוקמה ביוני 1990. בשנת 2000 במסגרת הערכות מחודשת של המשרד לאיכות הסביבה להגברת אכיפת חוקי הסביבה, הורחבה פעילות הסיירת, צורפו אליה שוטרים ממשטרת ישראל ושמה הוסב להיות "המשטרה הירוקה". 

דרך הפעולה


* אכיפה מינהלית ע"י קיום ביקורות בעסקים, מפעלים, רשויות, וכו'.

* ביצוע סיורי שטח.

* איסוף מודיעין בעזרת מארבים, הקלטות , שימוש במסוקים ועוד.

* ביצוע חקירות ושימועים.

* אכיפה על מזהמים פרטיים.

* מבצעים יזומים לתפיסת עבריינים כמו גנבי חולות, משליכי פסולת ברשות הרבים, הסרת שלטים לא חוקיים בצדי דרכים ועוד. 

סמכויות


* סמכויות המשטרה הירוקה מוקנות ע"י השר לאיכות הסביבה והשר לביטחון פנים.

* למשטרה הירוקה יש סמכות לעצור עברייני סביבה ולחקור אותם.

* מתן ברירות משפט לעבריינים בתחומי ניקיון, רעש וזיהום אויר.

* הגשת כתבי אישום כנגד מעוולים. 

נתונים ומספרים


בשנת 2000:

* נפתחו 230 תיקי חקירה בגין עבירות על חוקי איכות הסביבה.

* 2884 דוחות הוגשו על ידי המשטרה הירוקה.

* 14,706 דוחות הוגשו על - ידי כלל גורמי האכיפה של המשרד לאיכות הסביבה.

* בוצעו כעשרת אלפים ביקורות במפעלים, אתרי פסולת וביוב .

* טופלו 1,371 מקרים של שילוט בלתי חוקי ונתנו 686 התראות.

* בשנת 2000 שולמו למעלה מעשרה מיליון 1 קנסות על עבירות סביבתיות.
הקנסות המוטלים על העבריינים מועברים לקרן לשמירת הניקיון ומיועדים לפעילות חינוך, הסברה, סיוע לגורמים המקדמים את צמצום הפסולת, המיחזור ושמירת הניקיון.

כל מי שאכפת להם - כל מי שרוצים גם לעשות - כל מי שמעונינים לאכוף מוזמנים להצטרף למערך המתנדבים של המשרד לאיכות הסביבה כ"נאמני ניקיון".

ניתן להצטרף בפנייה אל מערך נאמני ניקיון, המשרד לאיכות הסביבה רח' כנפי נשרים 5 ירושלים טלפון 6540567-02 שלוחה 1

המשטרה הירוקה טלפון : 9788888-08

ביבליוגרפיה:
כותר: המשטרה הירוקה
שם  הפרוספקט: המשטרה הירוקה
מחבר: המשרד לאיכות הסביבה
הוצאה לאור: ישראל. המשרד לאיכות הסביבה
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית