עמוד הבית > מדעים > אקולוגיה ואיכות הסביבה > מים ונחלים > שיקום נחלים ומקורות מיםעמוד הבית > ישראל (חדש) > אקולוגיה ואיכות הסביבה > מים ונחליםעמוד הבית > ישראל (חדש) > תשתיות > מים > מקורות מים טבעיים > נחלים ומעיינות
ישראל. המשרד לאיכות הסביבה


תקציר
על פעילותו של המשרד לאיכות הסביבה לשיקום נחלים בישראל.שיקום נחלים
מחבר: המשרד לאיכות הסביבה 

רקע


בישראל כ - 12 נחלים ראשיים הזורמים לים התיכון וכ - 15 נחלים עיקריים הזורמים לירדן ולכנרת.
בשנות החמישים והשישים נתפסו מקורות המים של הנחלים לצרכי אספקת מי שתיה והשקיה. במקביל, הפכו הנחלים לעורקי הביוב העיקריים של השפכים הביתיים, התעשיתיים והחקלאיים, ולאפיקיהם הושלכה פסולת.
המשרד לאיכות הסביבה שם לו כיעד עיקרי את נושא שיקום הנחלים.

שיקום הנחל כולל את המרכיבים הבאים:
- סילוק מרכיבי הזיהום.
- הבטחת מקורות מים קבועים ובאיכות הדרושה לנחל.
- שימור שטחים פתוחים ובתי גידול בסביבת הנחל.
- הקמת מוקדי תיירות ונופש הנשענים על ערכי הטבע והתרבות בסביבת הנחל.
- פיתוח מודעות ציבורית למצב הנחלים ולחשיבותם במארג הנוף והשטחים הפתוחים בישראל.
 

פעילות המשרד


1. הוקמו 12 מנהלות מקומיות לשיקום נחלים והושקעו עד היום כ - 40 מיליון ש"ח מתקציבי המשרד וקק"ל. בשנים הקרובות יושקעו עשרות מיליוני שקלים נוספים בשיקום הנחלים.
להלן מספר דוגמאות לנחלים שהליך שיקומם יבוצע במהלך השנה הקרובה:
נחל באר שבע - יתקיים מבצע ניקוי לאורך הנחל בקיץ 2000, ויפותח פארק גדול בשנת 2002.
נחל קישון - המפעלים שזיהמו את הקישון החלו בהקמת מתקנים לטיפול בשפכיהם, על פי דרישות המשרד. עד סוף 2001 יופסק זיהום הנחל על ידי המפעלים. יוקם פארק אלרועי בקרית טבעון במהלך שנת 2000.
נחל ציפורי - תושלם בניית המאגר לקליטת שפכי נצרת ויסופקו מים באיכות טובה לנחל בשנת 2001.
נחל חרוד - יוקם פארק קניון הבזלת בשנת 2000.
נחל שורק - יסולקו מהנחל שפכי רחובות במהלך קיץ 2000.
נחל חדרה - יוקם פארק בחלקו המערבי של הנחל, בעלות של 2 מיליון ש"ח.
נחל אלכסנדר - יוקם סכר בעלות של 5 מיליון ש"ח שימנע את זרימת שפכי שכם וטול כרם בנחל ויאפשר את המשך שיקומו.2. אכיפה נמרצת כנגד הגורמים המזהמים (כ- 200 גורמי זיהום עיקריים) כדי לאלצם להפסיק בהקדם את הזרמת השפכים וסילוק הפסולת לנוזלים. להלן מספר דוגמאות להפסקת זיהום הנחלים בעקבות פעילות אכיפה של המשרד:
- הקמת מכון טיהור לשפכי האגן המערבי בירושלים הביאה להפסקת זיהום נחל שורק.
- הקמת מכוני טיהור לשפכים בכפר סבא הוד השרון וברמת השרון הפסיקו את זיהום הירקון.
- הסדרת הטיפול בשפכים החקלאיים של חזיריות בצפון הארץ הפסיקה את הזיהום של יובלי נחל נעמן ונחל ציפורי.
- טיפול מערכתי במפעלים באזור התעשיה ברמת חובב מונעת את המשך גלישת שפכים ליובלי נחל הבשור.

3. קביעת תקני איכות המים בנחלים ובקולחים המוזרמים אליהם.

4. ניטור איכות המים בנחלים וניטור משקעים בתחתית הנחלים .

5. תכנון שיקום הנחלים במסגרת מינהלות הנחלים.


לשיקום הנחלים דרושה הקצאה של כ - 51 מיליון מטר מעוקב מים בשנה.


ביבליוגרפיה:
כותר: שיקום נחלים
מחבר: המשרד לאיכות הסביבה
שם  הפרוספקט: ישראל. המשרד לאיכות הסביבה
מחבר: המשרד לאיכות הסביבה
הוצאה לאור: ישראל. המשרד לאיכות הסביבה
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית