הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעים > אקולוגיה ואיכות הסביבה > שמירת טבע וסביבה > חוקים ותקנות עמוד הבית > ישראל (חדש) > אקולוגיה ואיכות הסביבהעמוד הבית > ישראל (חדש) > כלכלה > תעשייה
ירוק כחול לבן : ביטאון פורום המשק והכלכלה למען איכות הסביבה


תקציר
"תרכובות ברום" היה מראשוני המפעלים בישראל, שאימצו את התקן הבינלאומי לניהול איכות סביבה. בכך נטל המפעל על עצמו מחויבות מתמשכת כפולה, הן לאיכות הסביבה והן לאיכות מוצריו. בצד הרווח הסביבתי הביא לו התקן גם תשואה כלכלית.למפעלי הברום יש כימיה עם הסביבה
מחברת: ד"ר מיכאל שפיגלשטיין


"תרכובות ברום" היה מראשוני המפעלים בישראל, שאימצו את התקן הבינלאומי לניהול איכות סביבה. בכך נטל המפעל על עצמו מחוייבות מתמשכת כפולה, הן לאיכות הסביבה והן לאיכות מוצריו. בצד הרווח הסביבתי הביא לו התקן גם תשואה כלכלית.

שימוש מושכל בכימיקלים הינו מפתח להקמת תשתית טכנולוגית, המביאה לשיגשוג כלכלי ופריחה חברתית. אין היום פיתוח, החל מפעילויות תשתית בסיסיות וכלה בתעשיות טכנולוגיות מתקדמות, שאינו כולל שימוש בכימיקלים. מעבר לכך, דרישה גוברת והולכת לכימיקלים מיוחדים ומתוחכמים, מביאה לפתוח מואץ של מולקולות חדשות, תוצרי מבחנה זרים לטבע.

תעשיית הכימיקלים סוחבת על גבה במשך שנים תדמית שלילית, שנובעת ממוטיבציה חזקה ורצון לפיתוח מואץ בכל מחיר, תוך הזנחה של טיפול במיפגעים סביבתיים. מעבר לזה, חוסר המודעות התבטא באדישות של הרשויות והציבור גם יחד. לא אחת אני נשאל אם יש מקום לדו-קיום בין תעשייה כימית מצליחה ושמירה על איכות הסביבה? התשובה היא בהחלט כן. יותר מכך, תעשייה כימית אחראית ואיכותית, מחייבת שמירה וניהול נכון של נושאים סביבתיים, תוך חיסכון במשאבים טבעיים.

בשנות ה-80 חל מהפך בהתייחסות לאיכות הסביבה, שעלתה לראש סדר הקדימויות של העולם המפותח והמתקדם. תופעות אקולוגיות גלובליות, כמו התחממות כדור הארץ, דילדול שיכבת האוזון, זיהום ימים ואחרים, האיצו התגייסות בינלאומית להגנה על כדור הארץ ולצימצום מקורות הזיהום המסכנים אותו.

המהפכה האקולוגית הביאה לכך, שענקי תעשייה מהמובילים בעולם, בהם יצרניות הכימיקלים הגדולות, אימצו לעצמם מדיניות מחמירה ומפורטת בנושאים הקשורים להגנת הסביבה, ובמיוחד מניעת זיהום, הקטנת כמויות פסולת מסוכנת, חיסכון במשאבים טבעיים תוך פתיחות לביקורת. מדיניות זו מיושמת תוך שיתוף פעולה עם הרשויות והקהילה מצד אחד, ותעשיות אחרות מצד שני. חלק חשוב במדיניות זו כולל מתן עדיפות לספקים ולנותני שירותים, המודעים ואף פועלים לשמירה ולקידום נושאים סביבתיים.

אחד הכלים היעילים ביותר ליישום מקיף של מדיניות איכות הסביבה, נקרא מערכת ניהול איכות סביבה (Environmental System Management) או מנ"ס בקיצור. במשך השנים פותחו מספר מערכות לניהול איכות סביבה, בהן Care, BS7750, EMAS, Responsible ולאחרונה התקן הבינלאומי ISO-14000 שיצא מטעם מכון התקנים הבינלאומי.

מה זו בעצם מערכת ניהול איכות סביבה? התקן מגדיר מסגרת, סידרת נוהלים והוראות עבודה של האירגון. נוהלים אלה מכתיבים למפעל סידרת פעולות (המבוססות על חוקי המדינה), והחלטות המפעל, אשר אם יקיים אותן, יימנע או יפחת הנזק שהוא גורם לסביבה.

העיקרון המנחה בתקני הניהול הסביבתי, הוא שיפור מתמיד של המצב הקיים. לשם כך יש לערוך מדידות כמותיות לבירור המצב הקיים במפעל, ולהציב יעדים חדשים שיהוו מדד ממשי לשיפור בפעילותו.

בעיקרון, המנ"ס עוסק בנושאים המתייחסים לפעילויות, מוצרים ושירותים של האירגון, כמו: הפחתת זיהומים סביבתיים (אוויר, שפכים, קרקע) ופסולת רעילה, צימצום בצריכת אנרגיה ומשאבים טבעיים, שמירה על בריאות העובדים, תקשורת עם עובדים, קהילה ורשויות.

מפעל תרכובות ברום, היצרן מספר אחד בעולם בתחום הברום ותרכובותיו, מספק מוצרים מגוונים לחברות המובילות בעולם בתחומים כמו כימיה ופלסטיקה, רוקחות, צילום, טיפול במים, חקלאות, קידוחי נפט ורבים אחרים.

על-מנת לשמור על מעמדה כספקית כימיקלים אמינה ובטוחה, היה ברור לחברת הברום שעליה להימנות עם החברות המובילות בעולם בתחום איכות המוצר, שמירה על הסביבה ובטיחות.

לפני למעלה משנתיים, ולאחר בחינה מדוקדקת של כל התקנים הקיימים, הציע כותב שורות אלו להנהלת החברה את יישום תקן 14000 ISO לניהול איכות סביבה. מדובר בתקן בינלאומי מתקדם, אותו ניתן ליישם בצמוד לתקן ניהול איכות 9000 ISO, שהונהג בתרכובות ברום לפני כעשר שנים. מרכיבי התקן לניהול איכות סביבה אינם זרים לחברת הברום. הוא מכיל בתוכו מספר רב של נוהלים לפעילויות שאנו עוסקים בהן במשך שנים, כמו טיפול בשפכים, ניהול פסולת רעילה, הכנסת מערכות לספיגת מזהמים בארובות, מיחזור ממיסים אורגניים ומניעת דליפות.

אבל בכך לא די. מערכת המתנהלת לפי תקני 14000 ISO חייבת להכיל מרכיבים נוספים כמו: מדיניות סביבתית ברורה כולל מחויבות לעמידה בדרישות החוק; הצבת יעדים סביבתיים לטווח הקצר והארוך; מניעת פגיעה בסביבה; שמירה על בריאות העובדים, מערך מדידה ובקרה, שיוביל להשתפרות מתמדת. תהליך השיפור יתועד באמצעות מיבדקים שיערוך גוף בלתי-תלוי ומוסמך (BSI או מכון התקנים הישראלי). מכיוון שבאותה עת לא היה לאיש בישראל ניסיון ביישום מערכת ניהול איכות סביבה מסוג 14000 ISO, החליטה חברת הברום להתמודד עם האתגר בכוחות עצמה. הוקמה בחברה ועדת היגוי, שמנתה תשע תת-ועדות לטיפול בהיבטים השונים של יישום התקן. הבסיס להתקדמות היה "רשימת מלאי", המפרטת את כל דרישות התקן וחוקי המדינה מצד אחד, ונוהלי העבודה, הבטיחות והאקולוגיה של חברת הברום מצד שני. בדרך זו זוהו האלמנטים החסרים מבחינת נוהלים והוראות עבודה לעמידה בתקן. במקביל, נעשו כל השינויים הדרושים במערך 9000 ISO הקיים, כדי שיענה על דרישות 14000 ISO.

כל הפעילות הנ"ל לוותה בתוכנית הדרכה מקיפה, החל בהנהלה וכלה באחרון עובדי הייצור, התחזוקה והשירותים. המסר העיקרי שלה: שמירה על איכות הסביבה הינה באחריותו של כל עובד וביחס לכל מעשה שלו באירגון. חידדנו את המודעות, האיכפתיות ולקיחת אחריות על-ידי עובדים ומנהלים כאחד.

בתמונה: מפעל הברום ברמת חובב, מדיניות סביבתית כוללת

ליישום מערכת ניהול איכות סביבה במפעל כימי או אחר, יש משמעות רחבה בהרבה מאשר ניהול מערך הייצור והשירותים והשפעה על פעילויות אחרות של האירגון, בהיבטים שונים:

  • היבט כלכלי: יישום מערכת מנ"ס משמעותה השקעת משאבים כספיים וניהוליים בטווח הקצר והבינוני, כאשר התמורה בהמשך משמעותית ביותר. השקעה בתחזוקה נכונה, ובעיקר תחזוקה מונעת, מביאה לחיסכון ניכר בחומרי-גלם. הפעלת התוכנית באחד ממפעלי תרכובות ברום הביאה לחיסכון משמעותי של כ-2 מיליון דולר בצריכת מתילן כלוריד.


  • דוגמה נוספת: הקטנת כמות הפסולת האורגנית שיש להעביר לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב. זוהי דוגמא לשיפור משמעותי ביותר המניב גם רווחים כלכליים מיידיים (הודות לחיסכון בעלות הטיפול בפסולת) וגם רווחים סביבתים (הודות למניעת זיהום חמור של קרקע ומי תהום). לכך ניתן להוסיף גם חיסכון באנרגיה ובמשאבים טבעיים, וגם בכך רווח כלכלי שבצידו רווח סביבתי.

  • ביטוח: מערך הביטוחים בחברה כימית מורכב ויקר ועלותו נקבעת לפי אופי הייצור, סוג המוצרים ומאפייני סיכון. ניהול איכות סביבה וניהול איכות, מקטינים באופן ישיר את הסיכונים ומורידים את עלות הביטוחים.


  • גיוס הון: גידול והתרחבות של אירגון תעשייתי, מותנים בשותפויות אסטרטגיות ובגיוס כסף מהבנקים ומהציבור. כל בעלי העניין, גלויים וסמויים, רוצים להיות בטוחים שהאירגון מתנהל ומייצר באופן הטוב ביותר, תוך הקפדה על נושאי איכות סביבה ובטיחות. טיפול רשלני בנושאים אלו עלול לסכן את קיום האירגון או את התפתחותו בעתיד, כתוצאה ממחוייבויות בלתי צפויות או מגבלות כבדות.


  • סחר בינלאומי: בסחר בינלאומי, במיוחד עם מדינות מפותחות, עשוי לעלות הנושא של "מחסום סחר לא תעריפי": מס המוטל על מוצרים שאינם נושאים "תו ירוק" (EcoLabel), או שאינם עומדים בסטנדרטים גבוהים של ייצור ושמירה על איכות סביבה. באופן כללי, גוברות והולכות דרישות הלקוחות לספקים אמינים, בעלי מודעות לשמירה על איכות סביבה ושאינם נמצאים בעימות עם הרשויות.


  • תדמית ויחסים עם השילטונות: חשוב למפעל לפעול באווירה ציבורית חיובית, תוך התחשבות בקהילה. המפעל חייב לגלות דבקות ביצירת סביבת-עבודה נקייה, ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת מיפגעים בטיחותיים וסביבתיים. האירגונים הירוקים מעלים את נושאי איכות הסביבה למודעות לאומית ומקומית כאחד, ולכן חשוב שמפעל כמו תרכובות ברום יציג בגלוי את פעילותו בשמירה על הסביבה, בבטיחות ובמיגוון מוצריו, תוך הקפדה על ייצור איכותי וכלכלי.


מערכת יחסים חיובית ושיתוף פעולה עם השילטונות, ובמיוחד רשויות אכיפת חוקי איכות הסביבה, מהווה נדבך חשוב בפעילות תקינה של מפעל.

לסיכום: יישום נוהלי תקן 14000 ISO טוב לאירגון, לעובדיו וכמובן לקהילה, מהיבטים טהורים של שמירה על איכות הסביבה ומהיבטים כלכליים של הגדלת הרווח וכושר התחרות בשווקים בינלאומיים.

תרכובות ברום היתה חלוצה בהכרה וביישום של 14000 ISO בישראל. בתחילת אפריל 1997 הוסמך אתר הייצור ברמת חובב על-ידי מכון התקנים הבריטי, כמפעל הראשון בישראל לתקן ניהול איכות סביבה. בחודש יולי הוסמך מפעל החברה בהולנד. בשנת 1998 מתוכננת הסמכת מפעל ייצור הברום והכלור בסדום.

אך ההסמכה אינה סוף פסוק. להיפך, בקבלת ההסמכה נטלה על עצמה תרכובות ברום מחוייבות כבדה לגבי תוכנית סביבתית הכוללת גם יעדים כמותיים, עמידה במדיניות החברה והוכחה להשתפרות מתמדת.

*ד"ר מיכאל שפיגלשטיין הינו ראש אגף רישוי, בטיחות ואקולוגיה במפעל "תרכובות ברום".

ביבליוגרפיה:
כותר: למפעלי הברום יש כימיה עם הסביבה
מחברת: שפיגלשטיין, מיכאל (ד"ר)
תאריך: פברואר-מרץ 1998 , גליון 18
שם כתב העת: ירוק כחול לבן : ביטאון פורום המשק והכלכלה למען איכות הסביבה
הוצאה לאור: ביטאון פורום המשק והכלכלה למען איכות הסביבה בישראל
הערות לפריט זה: * ד''ר מיכאל שפיגלשטיין הינו ראש אגף רישוי, בטיחות ואקולוגיה במפעל ''תרכובות ברום''.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית