הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > מבוא למקראעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > חוק וחברה במקרא > החוק בספר דברים


תקציר
ערך מילוני בנושא ספר דברים.ספר דברים
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


הספר החמישי שבין חמשת חומשי התורה. הספר הוא צוואות של משה שנאמרו עם הכניסה לארץ. צוואות אלה מתייחסות למאורעות שונים מתקופת הנדודים במדבר וכולל קבצי חוק.
לדעת רוב חוקרי המקרא המודרניים ספר זה נוצר בסוף תקופת ממלכת יהודה בתקופת המלכים חזקיהו ויאשיהו. לדעת חוקרים אלה הספר מייצג אידיאולוגיה מיוחדת שזכתה לכינוי "דויטרונומיסטית" (משנה תורתית). בכמה מספרי המקרא יש סימנים לכך שנערכו על ידי סופרים שהשתייכו לאסכולה זו.

ביבליוגרפיה:
כותר: ספר דברים
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית