הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי הרוח > פילוסופיה > פילוסופיה עתיקה [מערבית]
פרידמן, ש.


תקציר
פרמנידס היה פילוסוף יווני בן המאה החמישית לפני הספירה. עסק בשאלה - מה יש וכיצד אנו יכולים להכירו. הניח שאנו יכולים לתפוס את הקיים כמבוסס על שני יסודות - האש והלילה.פרמנידס
מחבר: פרופ' ג'. או. יורמסון


פילוסוף יווני מאליאה (Alea) שבאיטליה הדרומית, נולד בשנת 515 לפני סה"נ לערך. כתב שיר פילוסופי, המורכב מפרולוג ושני חלקים אשר קטעים רבים מהם הגיעו לידינו. הפרולוג מתאר את פגישתו של פרמנידס עם האלה, המגלה לו את האמיתות המנוסחות בחלקו הראשון של השיר; מבין שני מסלולי החקירה האפשריים - זה ישנו (it is) וזה איננו (it is not) - אפשר להחזיק רק בראשון, שכן "אינך יכול לדעת את אשר איננו (זה בלתי אפשרי), ואף אינך יכול לבטאו". פרמנידס הכיר איפוא את הביטוי הישותי "איננו" כמושג מלאכותי, אך הוטעה על-ידי חוסר יכולתו להבחין בין "היש" הישותי לבין ה"יש" הנשואי, ועל כן שלל את אפשרות הפרדיקאציה השלילית. מכאן השתמעה כביכול הסברה שאין מקום להבחנות בתוך העולם הממשי (באשר אם אפשר להבחין את A מ-B, כי אז A איננו B, דבר שהוא מחוץ לגדר האפשר לפי הלוגיקה של פרמנידס). לפיכך הממשות, "זה אשר ישנו", חייבת להיות יחידה, אחידה, בלתי-מתחלקת, נצחית וחסרת תנועה. אך מאחר שבתקופה זו היתה הישות עדיין מוחשית, תוארה על-ידי פרמנידס כסופית בחלל, כ"גוש מעוגל היטב". דומה כי אחדות מטענותיו של פרמנידס כנגד הלא-ישות היו מכוונות בעיקר כנגד הדואליסם הפיתגוראי. אלא שבקטעים מן החלק השני של שירו, שבהם הוא מנסח את "דעותיהם ואת השקפותיהם של בני-תמותה" גיבש הוא עצמו קוסמולוגיה הרואה את העולם כמורכב ומתהווה משני עצמים או "צורות" – האש והלילה. תאור שיטתי זה כלל הסבר על אודות המחשבה וההכרה (הנוצרת ע"י כמות מוגברת של אחד הניגודים, חום או קור, באברים), ועל אודות האסטרונומיה, שיש לה נקודות משותפות עם זו של אנכסימנדרוס (Anaximander). מטרת "דרך הדמיון" איננה ברורה די הצורך. דומה כי פרמינדס הרגיש שהשקפתו על הישות נוקשה מדי בשביל האדם הרגיל, והתכוון להראות שאת העולם הנראה-לעין ניתן להסביר על יסוד זוג אחד של ניגודים המופיעים בחושים, בלא להזדקק למה שנקרא עקרונות הממשות, כדוגמת המוגבל והבלתי-מוגבל של הפיתגוראים.

* העורך הוא פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטאות פרינסטון ואוכספורד.

ביבליוגרפיה:
כותר: פרמנידס
שם  הספר: פילוסופיה
מחבר: יורמסון, ג'. או. (פרופ')
עורכי הספר: שרפשטיין, בן עמי  (פרופ') ; יורמסון, ג'. או.  (פרופ')
תאריך: 1967
הוצאה לאור: פרידמן, ש.
הערות: 1. עורך המהדורה העברית: פרופ' בן עמי שרפשטיין.
2. עורך המהדורה הלועזית : פרופ' יורמסון, הוא פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטאות פרינסטון ואוכספורד.
3. סדרה אנציקלופדית ''אופקים חדשים''.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית