הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעים > אקולוגיה ואיכות הסביבה > פסולת > מיחזורעמוד הבית > ישראל (חדש) > אקולוגיה ואיכות הסביבה > פסולת ומחזורתקציר
קצב הגידול של כמות הפסולת בישראל כפול מקצב גידול האוכלוסייה. רוב הרשויות המקומיות לא אימצו את המיחזור כחלק ממערך הטיפול בפסולת: על המיון וההפרדה של הפסולת שקודמים למיחזור; על מיחזור בחיפה, קריית טבעון, משגב וקריית אונו; על מפעלי מיון ומיחזור (קומפוסט 2000, אמניר אוניקס); ועל החוק לאיסוף ופינוי פסולת למיחזור.מיחזור בישראל זה אפשרי!
מחבר: אייל ארצי


קצב הגידול של כמות הפסולת בישראל כפול מקצב גידול האוכלוסיה. למרות שישנן בישראל כ- 25 רשויות מקומיות הממחזרות פסולת בכמויות גדולות, עדיין רוב הרשויות המקומיות לא אימצו את המיחזור כחלק ממערך הטיפול בפסולת.

כמה פעמים ביום אתם נאלצים להוציא את האשפה מביתכם לפח שברחוב? האם תהיתם פעם לאן האשפה נעלמת מתחת לביתכם? הרשויות האחראיות על סילוק הזבל במדינת ישראל הן הרשויות המקומיות. רובן מעדיפות להשתמש בפתרונות הזמנים, כלומר במטמנות (או בשפה פשוטה המזבלות).
פתרון זה מזיק לסביבה ומזהם אותה. למרות שבמדינות המערב, וגם בישראל, ישנם פתרונות עדיפים יותר מבחינות רבות, ובעיקר מבחינה סביבתית, רק חלק קטן מהרשויות משתמש בהן. מסמך זה בא להציג כי מיחזור בארץ והוא מעשי וזאת דרך סיפורן של יותר מ- 25 רשויות הממחזרות כבר היום אחוזים גבוהים מהפסולת.
בישראל מיוצרים מדי שנה 4.8 מיליון טון של פסולת עירונית, כלומר פסולות ביתית כמו נייר, פלסטיק, שאריות מזון, פסולת מסחרית, גזם ופסולת של תעשיה קלה. קצב הגידול של כמות הפסולת העירונית עומד על כ- 5 אחוז לשנה, והוא גבוה משמעותית מקצב הגידול של האוכלוסייה, העומד על כ- 2.4 אחוז בשנה.
רוב הפסולת מורכבת מחומרים הניתנים למיחזור כמו קרטון, נייר, פלסטיק, זכוכית, גזם וחומר אורגני רקבובי (המורכב בעיקר משארית המזון). מיחזור מהווה פיתרון טוב גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה סביבתית, משום שהוא חוסך בחומרי גלם ובעתודות קרקע רבות ומפחית נזקים שמקורם בהטמנה (מזבלות).
תהליך מיחזור הפסולת שכיח מאוד-בארצות הברית ובאירופה.

על פי נתונים משנת 1998 של המשרד לאיכות הסביבה האמריקאי היקף מיחזור הפסולת העירונית המוצקה בארצות הברית עמד בממוצע על כ- 30 אחוז מכלל הפסולת, בעיר שיקגו למשל, עמד היקף המיחזור בשנת 1999 על 47.3 אחוז מכלל הפסולת. מיחזור הוא לא מונה דמיוני. הוא לא מהווה פתרון רק במדינות רחוקות מעבר לים, אלא גם כאן בישראל, מתחת לאף. למרות זאת, נכון להיום, ממוחזרת בישראל רק עשירית מכמות הפסולת העירונית, וזאת כאשר רוב הטכנולוגיות הדרושות לשם מיחזור הפסולת זמינות כבר כיום.


 

הדרך מפח האשפה למפעל


לתהליך המיחזור קודמים המיון וההפרדה ושל הפסולת בפני מקבלי ההחלטות ברשות המקומית עומדות כיום שלוש חלופות עיקריות למיון והפרדה:

א. מיון, הפרדה ומיחזור במפעל השבת חומרים - פסולת מעורבת מעברת למפעל השבת חומרים, בו הפסולת עוברת מיון בחיפה, לדוגמה, הפסולת מועברת למפעל השבת חומרים של חברת אמניר בעפולה. במפעל מתבצע תהליך מיחזור של הפסולת האורגנית והפיכתה לקומפוסט. שאר המתמחזרים ממויינים ונשלחים למפעלי מיחזור בארץ או בחו"ל. בשיטה זו ניתן למחזר 30% ויותר מהפסולת.

ב. מיון והפרדה במקור במרכזי מיחזור שכונתיים – התושב מפריד את המתמחזרים ומשליך אותם במרכז מיחזור שכונתי, בו נמלאים מיכלים שונים לכל חומר - מיכלים לנייר, קרטון, פלסטיק ביגוד ישן וכדומה. בשיטה זו משתמשות המועצה האזורית משגב, המועצה האזורית חוף הכרמל ועיריית קרית אונו, אחוזי המיחזור בשיטה זו עומדים על 7 עד 14 אחוז.

ג. מיון והפרדה במקור בשילוב עם מיון ומיחזור במפעל השבת חומרים - התושב מפריד בביתו את הפסולת לשני סוגים: הפסולת הרטובה (שאריות מזון) והיבשה (השאר). אז הוא משליך כל סוג פסולת למיכל ציבורי נפרד. ההפרדה הסופית נעשית במפעל השבת חומרים. שיטה משמשת את קרית טבעון, וייתכן שרשויות נוספות באזור השרון ישתמשו בשיטה זו, לכשיפתח אתר שרונים בקרבת קלנסואה. 

תראו מי שממחזר


בשקט בשקט, בלי יחסי ציבור, החלו מספר רשויות בארץ להבין את הצורך במיחזור פסולת והחלו ליישמו. אחוזי המיחזור מרשימים וכך גם נכונות התושבים לשתף פעולה הנה הסיפורים של ארבע מהן.


העיר השלישית בגדולה בארץ הצליחה להגיע בסוף השנה להיקף מיחזור של 18 אחוז מכמות הפסולת העירונית, והיא שואפת להגיע לרמה של 25 אחוז. בעקבות פניה של 'אדם טבע ודין', החלה חיפה להשתמש בשירותיה של מפעל המיחזור אמניר אוניקס השנה תחל העיר למחזר גם גזם עירוני, דבר הצפוי להעלות את אחוזי המיחזור שלה ליותר מ- 20 אחוז.
חיפה, המונה כ- 271,000 תושבים (נכון לשנת 1998), החלה ליישם את שיטות המיחזור, לאחר סקר שיזמה באמצעות חברות אירופאיות. בשלב הראשון, פעלה העירייה להפסקת ההטמנה של הפסולת העירונית באתר בשטח העיר, ובשלב השני חתמה על הסכם עם חברת אמניר אוניקס, לאיסוף הפסולת העירונית מתחנת המעבר בעיר והעברתה למפעל השבת חומרים של אמניר אוניקס בעפולה.

חיפה החלה להשתמש בשירותיו של מפעל אמניר אוניקס בעקבות תביעה של אגודת 'אדם טבע ודין'. האגודה דרשה שבמכרז לטיפול בפסולת שפרסמה עיריית חיפה, יחוייב הקבלן הזוכה לעמוד בתקנות לפינוי ואיסוף פסולת למיחזור משנת 1998.

בנוסף, פועל בעיר מערך לאיסוף קרטון למיחזור ע"י אמניר וחברות פרטיות אחרות, בסך הכל נאספים כ- 600 טון של קרטון בחודש לאחרונה החל פרויקט לאיסוף בקבוקי פלסטיק למיחזור, בשלב ראשון פוזרו 114 מיכלי איסוף של חברת אביב ברחבי העיר. לדברי דוברת העיר"ה, ברכה בריל, חיפה רואה בחינוך למיחזור לא רק תרומה כלכלית, אלא גם מפתח להגברת מודעות האוכלוסייה לאיכות סביבה ואיכות חיים.


בקריית טבעון זה כבר הפך לשיגרה: את הזבל לא מורידים לפח, אלא לפחים - האחד לפסולת יבשה והשני לפסולת רטובה. החלוצה בתחום הפרדת הפסולת במקור היא המועצה המקומית קרית טבעון, שליד חיפה. בישוב מתגוררים 12,700 תושבים, המייצרים כ- 40 טון של פסולת ביום. כבר משנת 1986 מפעילה המועצה תכנית מיחזור פסולת. כיום מפרידים התושבים את הפסולת לשני פחים: האחד לפסולת יבשה והשני לפסולת רטובה. שני סוגי הפסולת נאספים על ידי חברת אמניר, ומועברים למיון סופי במפעל השבת חומרים אמניר אוניקס בעפולה. תושבי טבעון מפרידים במקור גם את הגזם הנאסף מהגינות. קבלן מטעם המועצה מגיע בימים קבועים לאסוף אותו, והוא זה שאחראי על גריסתו ומיחזורו.

בשנה האחרתה החלה המועצה לעודד את התושבים לרכוש קומפוסטרים ביתיים (מכשיר ההופך פסולת אורגנית למטייב קרקע-קומפוסט) על מנת להפחית את כמות הפסולת במקור. יוזמה זו מלווה בכתבות הסברה בעיתונות, ובהסברה אישית בעת רכישת הקומפוסטר. עד כה נמכרו כ- 150 קומפוסטרים ביתיים. השימוש בפחים נפרדים לפסולת החל בבתי הספר שבמועצה, ותוך מספר חודשים הוצבו פחים כאלה בקריה כולה. המועצה ממשיכה בפעילות חינוכית-סביבתית, ומנסה לערב עד כמה שאפשר את הנוער בפרויקטים. כך, למשל, נערכות עבודות רבות על ידי התלמידים בנושא המיחזור ותנועות הנוער מגויסות לצורך עיצוב וצביעת הצריפונים המכילים קרטונים. על פי נתוני המועצה, כתוצאה מתכנית הטיפול בפסולת, חוסכת המועצה כ- 300 אלף שקל מדי שנה, היקף המיחזור עומד כרגע על כ- 20% מכמות
הפסולת הכוללת ובמהלך השנה יעלה ההיקף לכ- 45% ויותר (עם סיום שידרוג מפעל אמניר בעפולה).


שילוב שיטות של הקמת מרכזי מיון פסולת, עידוד הקומפוסטציה הביתית וכינוך סביבתי מיוחד, הביא את המועצה האזורית משגב שבגליל למחזר 24% מהפסולת. בשטחה של המועצה מתמגוררות 2,600 משפחות ב- 30 ישובים כפריים, המפרידות את הפסולת כבר מסוף שנות ה- 80.

כעם מפעלה המועצה כיום מפעלה המועצה האזורית מרכזי מיון, סמוך לכל ישוב, בהם מוצבים מיכלים נפרדים לאיסוף פלסטיק, נייר וקרטון אליהם מביאים התושבים את המתמחזרים ושאר הפסולת המועצה מאפשרת לתושביה לרכוש קומפוסטר, כאשר המשרד לאיכות הסביבה מסבסד 50 אחוז מעלות המיכל עד כה הוצבו קומפוסטרים בכ -700 מבתים, כ- 27% מבתי האב. השימוש בקומפוסטרים מקטין את כמות הפסולת לאיסוף ב- 700 טון לשנה.

"אחוז המיחזור הגבוה הוא הודות למודעות הגדולה שיש לתושבים לנושא", אומרת רונית לייבוביץ, רכזת החינוך הסביבתי במועצה. תפקידה של לייבוביץ הוא ייחודי והמועצה מייעדת תקציב מיוחד לנושא חינוך סביבתי. המועצה שולחת את תלמידיה לבית הספר למיחזור במפעל קומפוסט 2000 כדי ללמוד את הנושא, וכבר בכיתות הנמוכות של בית ספר יסודי מתקיימות פעילויות מיוחדות בנושא מיחזור נייר, פיסול סביבתי ועוד. כמו כן, בבתי הספר ובגנים מוצבים קומפוסטרים, וכל זאת במטרה שהילדים יהיו אלה שיעודדו בבית להפריד את הפסולת.


קנית בית חדש בקריית אונו? סימן שאתה ממחזר! קרית אונו ממחזרת כ- 8% מהפסולת המיוצרת בה. לפני למעלה מעשור החלה העירייה לאסוף נייר קרטון וזכוכית למטרות מיחזור, ולפי כשבע שנים הוצבו בעיר 130 מכלים לאיסוף פלסטיק. בעיר, בה מתגוררים 33,000 תושבים, פועלים מרכזי מיון שכונותיים, בהם התושבים ממיינים את הפסולת לפלסטיק, קרטון ונייר. החומרים הללו נאספים על ידי העירייה, ומשונעים למפעל אמניר בבני ברק והבקבוקים למפעל אביב. שאר הפסולת מפונה לתחנת המעבר חירייה, שם מרוסק הגזם, ומועבר למיחזור על ידי אמניר.

מרכזי מיון לפלסטיק, נייר, קרטון ושאר הפסולת מוקמים כעת גם בבתים משותפים, ובבתים חדשים הקמתם היא בגדר חובה. 

מפעלי מיחזור


קליטה נעימה!
בישראל פועלים שני מפעלים עיקריים למיון ומיחזור. פסולת, שניהם פועלים בצפון הארץ, בקרוב יוקם מפעל נוסף באזור השרון. כ- 10% מהפסולת העירונית המוצקה בישראל מועברים לשני מפעלי מיון ומיחזור עיקריים: קומפוסט 2000 במפרץ חיפה ואמניר אוניקס שליד עפולה.

במפעלם אלה קיים מערך למיון ההפרדה של הפסולת לשני סוגים: חומר יבש כמו נייר, קרטון פלסטיק וזכוכית, ולחומר אורגני רקבובי, כמו שאריות מזון וגזם. החומר היבש מופנה למיחזור במפעלים המיועדים לכך בארץ ובחו"ל, הגזם מרוסק ומומוחזר יחד עם החומר האורגני הרקבובי לצורך ייצור קומפוסט (מוצר המשמש כמטייב קרקע).

אמניר אוניקס: מפעל משודרג
מפעל אמניר אוניקס שליד עפולה נמצא בבעלות חברת מנא"י (מפעלי נייר אמריקאים ישראלים) והחברה הצרפתית Vivendi. המפעל קולט כאלף טון פסולת מערבת ליום מהיישובים עפולה, נצרת, נצרת עילית, יקנעם, מגדל העמק, טבעון, חיפה, יפיע, מגידו, נפר מנדא, ג'ת, משהד וכפר קרע.

המפעל עובר בימים אלה שדרוג, לשם הרחבת מערך הקליטה והקמת מתקן קומפוסטציה חדש. במתקן זה ממוחזרת כיום כ- 17% מהפסולת המגיעה למפעל, ועם סיום השידרוג תמוחזר בו כ- 30% ויותר מהפסולת.

קומפוסט 2000: מפעל שהוא גם בית ספר
מפעל קומפוסט 2000 נמצא באזור תעשייה נעמן בקרבת קריית ביאליק. הוא הוקם על ידי מספר רשויות, ופועל כמוסד ללא כוונות רווח. המפעל קולט כיום 400 טון פסולות ביום, למרות שניתן לקלוט בו 800 טון ביום. למפעל מגיעה פסולת מעורבת מהרשויות מטה אשר, קריית מוצקין, קריית ביאליק, קריית ים, עכו, טירת הכרמל, נשר רכסים ונהריה. היקף המיחזור במפעל הוא כ- 30% ויותר מהפסולת המגיעה אליו.

קומפוסט 2000 מפעיל בית ספר למיחזור, העוסק בחינוך והסברה לתלמידים, הבאים לסיורים מכל רחבי הארץ. מטרת פעילות זו היא להטמיע את הצורך והמודעות למיחזור כבר
בשכבות הגיל הצעירות.

שרונים: מפעל חדש לאזור השרון
בימים אלה מוקם מפעל פרטי נוסף לטיפול בפסולת עירונית, על יד מיון וקומפוסטציה בשטח מטמנה מוסדרת לפסולת יבשה בקלנסווה. בשלב ראשון, צפוי המפעל לקלוט כ- 500 טון פסולת מעורבת ביום, מהם ימוחזרו 30% ויותר. 

ומה אומר החוק?


בשנת 1993 נחקק בישראל חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ"ג – 1993. חוק זה מסמיך את הרשויות המקומיות לקבוע הסדרים לאיסוף פסולת למיחזור, ואת השר לאיכות הסביבה להורות בתקנות או בצו לרשויות המקומיות להפנות פסולת למיחזור בשיעורים שיקבעו.

בשנת 1998, בעקבות לחץ של אדם טבע ודין ועתירה לבג"ץ בעניין, הותקנו על פי החוק הנ"ל התקנות לאיסוף ופינוי פסולת למיחזור (חובת פינוי פסולת למיחזור), התשנ"ח –1998, המחייבות את הרשויות להפנות פסולת למיחזור ביעדים הבאים:
* עד 31.12.1988 - בשיעור של 10% מכלל הפסולת.
* עד 31.12.2000 - בשיעור של 16% מכלל הפסולת.
* עד 31.12.2007 - בשיעור של 25% מכלל הפסולת.
נכון להיום, רוב הרשויות אינן עומדות בתקנות אלו. מאידך, ישנן בודדות הממחזרות מעבר לשיער שנקבע.

אדם טבע ודין הגישה עתירה לבג"צ נגד רוב הרשויות המקומיות בארץ לאכיפת התקנות שנחקקו.הידעת?
1. כמה טון קרטון ממוחזרים בישראל? קרטון ונייר לבן הן חומרים עדיפים למיחזור מבחינת כדאיות כלכלית. לכן אלו הם המרכיבים הממוחזרים הנפוצים ביותר. 30% מכמות הנייר והקרטון הנצרכת בישראל מופנית למיחזור. בשוק הישראלי ישנם מפעלים רבים הממחזרים קרטון ונייר. המפעל הבולט ביותר הוא של מפעלי נייר אמריקאים ישראלים, המייצר 280 אלף טון נייר בשנה, מתוכם 200 אלף טון הם נייר ממוחזר (בעיקר נייר ביתי).
2. אין בוכים על חלון שנשבר. בישראל נצרכים 140-170 אלף טון זכוכית בשנה, יותר מ- 2 אחוז מהם ממוחזרים על ידי חברת פניציה במפעלים בירוחם ובציפורי.
רוב הכמות ממוחזרת במפעל בציפורי – כ- 2,000 טון בשנה. המפעל קולט זכוכית שטוחה שקופה ושברי זכוכית שקופה, בין היתר מחברת אמניר, המפעילה מערך איסוף לזכוכית שקופה שטוחה ממרכזי חיתוך.ע/>
3. אין הופכים בקבוק שתייה מפלסטיק למגש פירות? חברת אביב תעשיות מיחזור החלה לאחרונה בהצבה של כ- 3,600 מיכלים לאיסוף בקבוקי פלסטיק (מסוג פ.א.ט) ברחבי הארץ. עד עתה חתמו כ- 60 רשויות על חוזה איסוף ו- 20 נוספות נמצאות במשא ומתן לאיסוף בקבוקי השתייה. הבקבוקים נאספים מהמיכלים ומובלים למפעל למיחזור הפלסטיק באזור התעשייה רמת חובב שליד באר שבע. שם הם נגרסים, נשטפים ונכנסים לפס הייצור. התוצר הסופי של תהליך המיחזור הוא פתיתי פ.א.ט המשמשים כחומר גלם לייצור מגשים לאריזת פירות וירקות, דברי מתיקה וכדומה. מפעל זו מייצר גם ריהוט גן ומוצרים לשוק המוניציפלי על ידי מיחזור פלסטיק קשיח.
4. גזם ממוחזר משמש לטיוב קרקעות גיזום צמחיה לצורכי חקלאות ונוי יוצר פסולת אורגנית רבה. כמות הגזם שיוצרה בישראל בשנת 1995, על פי סקר שערכה חברת ביוטק, עמדה על 500 אלף טון, 15 אחוז ממנה מוחזרה. מיחזור הגזם משמש לייצור קומפוסט, חיפוי קרקע, רפד לרפתות, יצור לוחות עץ, ואף מצע לחתולים.


'אדם טבע ודין' אגודה ישראלית להגנת הסביבה
רח' נחלת בנימין 85 ת"א 66102. טל 5669939-03
e-mail: miri@iued.org.il
www.yarok.org.il

תודותנו נתונה לקרן ברכה אשר בזכות תמיכתה הנדיבה נכתב מסמך זה.

ביבליוגרפיה:
כותר: מיחזור בישראל זה אפשרי!
מחבר: ארצי, אייל
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית