עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > תרבות ישראל > עונות, חגים וימי זיכרון > סוכות ושמחת תורהעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > חוק וחברה במקרא > חגיםעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > תרבות ישראל > תורה שבעל פה > מעגל השנה > סוכות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתקרן אבי חי
תקציר
המידע בדף זה עוסק בחג הסוכות - חג השמחה, ואזכורו בקשר לאחרית הימים ולחנוכת בית המקדש הראשון.חג הסוכות
מחברת: מתיה קם


חג הסוכות הוא האחרון בשלושת החגים הנזכרים בתורה, שמתחילים, לפי הלוח הקדום, בחודש ניסן. החג הראשון לפי הלוח הזה הוא חג הפסח, השני – חג השבועות, והשלישי והאחרון – חג הסוכות (טו–כא בתשרי).


חג סוכות חג השמחה


חג הסוכות הוא חג השמחה. שלוש פעמים התורה מזכירה את החובה לשמוח בחג הסוכות: "ושמחת בחגך" (דברים טז 14), "והיית אך שמח" (דברים טז 15), "ושמחתם… שבעת ימים" (ויקרא כג 40).

שמחה מיוחדת זו מוסברת על רקע האופי החקלאי של חג הסוכות: סוכות הוא חג האסיף, ולאחר שאוספים אל כל היבול החקלאי, מתעוררת באדם תחושה טבעית של שמחה.
ועוד סיבה לשמחה: מקומו של חג הסוכות לאחר יום הכיפורים, שבו לפי המסורת נמחקים ונמחלים כל החטאים של עם ישראל.

תיאור השמחה בחג סוכות
"חייב אדם לשמח את אשתו ובני ביתו בחג, שנאמר:
"ושמחת בחגך והיית אך שמח" (דברים טז 14).
במה משמחים? ביין.
רבי יהודה אומר: משמחים אנשים (=גברים) במה שראוי (=מתאים) להם,
ונשים – במה שראוי (=מתאים) להן.
אנשים (=גברים) משמחים במה שראוי להם – ביין,
ונשים – במה משמחים?…
בבבל – בבגדים צבעוניים,
ובארץ ישראל – בבגדי פשתן מגוהצים."

(תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קט עמ' א)חג הסוכות באחרית הימים


בספר זכריה מסופר כי באחרית הימים, בסוף הטוב של ההיסטוריה, כל העמים יעלו לירושלים ויחגגו את חג הסוכות: "והיה כל הנותר מכל הגויים… ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך ה' צבאות ולחוג את חג הסוכות" (זכריה יד 16).

גם בימינו אפשר לראות ברחובות ירושלים מצעדים של קבוצות אנשים שאינם יהודים המגיעים מרחבי העולים לירושלים בחג הסוכות כדי להצדיע לעם ישראל ולהתפלל למען אחדות העולם.
חג הסוכות וחנוכת המקדש


על פי המסופר בספר מלכים, חנך שלמה המלך את בית המקדש הראשון סמוך לחג הסוכות, ומשערים שיש קשר בין עובדה זו ובין ייחודו של חג הסוכות.

גם לבית המקדש – כמו לחג סוכות – היה ייעוד כלל אנושי, שבא לידי ביטוי בתפילת שלמה המלך: "וגם אל הנכרי אשר לא מעמך ישראל הוא… ובא והתפלל אל הבית הזה (=בית המקדש) – אתה תשמע מהשמים… ככל אשר יקרא אליך הנכרי, למען ידעון כל עמי הארץ את שמך…" (מלכים א, ח 43-41).
ובספר ישעיהו נאמר: "כי ביתי (=בית המקדש) בית תפילה יקרא לכל העמים" (ישעיהו נו 7).

לקריאה נוספת:
חג סוכות באנציקלופדיה ynet

ביבליוגרפיה:
כותר: חג הסוכות
שם  האתר: קופצים ללוח העברי
מחברת: קם, מתיה
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; קרן אבי חי
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; קרן אבי חי
הערות: 1. המידע שלפניך נכתב במסגרת מבחר - תכנית בתרבות ישראל בגישה רב תחומית. התוכנית פותחה בסיוע קרן אבי חי ובשיתוף משרד החינוך.
הערות לפריט זה: 1. תחקיר: שאול וכשטוק
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית